Projektas „Švarus oras – sveikas žmogus“

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė
,
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio projektų vadovė
Aušra Buivydaitė
,
vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Įgyvendindami „Erasmus+ 2“ pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mokyklų mainų partnerysčių projektą „4 elementai – STEAM ankstyvajame ugdyme“ (angl. „4 elements – STEAM in early education“) lapkritį „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio „Bitučių“, „Zuikučių“, „Meškučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai dalyvavo veiklose, skirtose žinių, susijusių su švaraus oro samprata, plėtojimui. Turiningai organizuotuose užsiėmimuose vaikams diegta nuostata, kad gerą fizinę ir emocinę žmogaus savijautą lemia švarus oras, o užterštas – gali tapti įvairių sveikatos sutrikimų, ligų šaltiniu.

Ugdytiniai su mokytojomis diskutavo, kokia žmogaus veikla daro neigiamą poveikį aplinkai ir kaip kiekvienas iš mūsų galėtų prisidėti, kad oro tarša mažėtų. Tiek žiūrėdami vaizdo medžiagą, tiek būdami lauke vaikai stebėjo netoliese iš kamino besiveržiančius dūmus. Mes, mokytojos, paaiškinome, kad dūmai susidaro kūrenant kietąjį kurą – anglis, malkas, taip pat buitines atliekas. Užterštoje aplinkoje pasireiškia galvos skausmas ir akių graužimas – tai natūrali žmogaus reakcija į sveikatai pavojingas kietąsias daleles.

 

Namuose vaikai ir tėveliai kalbėjosi, kokios kuro rūšys mažiausiai kenkia aplinkai, o kitą dieną darželyje dalijosi mintimis su draugais ir mumis, mokytojomis.

Aptardami galimybę mažinti oro taršą, ikimokyklinukai siūlė mašinas keisti ekologiškomis susisiekimo priemonėmis, o buityje naudoti mažiau cheminių priemonių – valiklių ir oro gaiviklių. Per meninio ugdymo užsiėmimus piešė svajonių dviratuką ar paspirtuką ir Žemę, kurioje būtų gera gyventi visiems.

 

Grupėse atlikti eksperimentai su žvake ir baltu popieriaus lapu, o lauke ant palangės savaitei palikome plėšytos vatos, kad pasikeitimus galėtume stebėti ir pro langą, o ikimokyklinukai plika akimi geriau įvertintų nematomos taršos padarinius ir tai suvoktų.

 

Darželyje surengta smagi dviratukų ir paspirtukų popietė. Vaikai dalyvavo įvairiose rungtyse, žaidė judriuosius žaidimus, prisiminė saugaus elgesio su dviratėmis transporto priemonėmis taisykles. Ugdytiniai ne tik gerai praleido laiką, bet ir stiprino sveikos ir aktyvios gyvensenos įgūdžius.

Veiklų, skirtų domėtis ir aptarti švaraus oro klausimus, pabaigoje vaikai gamino plakatus „Švarus oras – užterštas oras“, kuriuose vaizdžiai susistemino per užsiėmimus įgytas žinias.

 

Veiklomis siekta atkreipti mažųjų dėmesį į ekologines problemas, ugdytinius paversti aktyviais dalyviais, o ne pasyviais stebėtojais, suteikti galimybę išreikšti save jiems priimtinu būdu. Ieškodamos paveikių ekologinio ugdymo raiškos formų, tobulinome savo profesines kompetencijas, plėtojome ekologinės sampratos ugdymą ikimokyklinio ugdymo turinio kontekste.

 

Veiklų akimirkos užfiksuotos vaizdo medžiagoje:

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.