Projektas „Studentų diena+“

Indra Tijūnaitienė
,
Naujosios Akmenės Ramučių g-jos pilietiškumo pagrindų mokytoja

Šiuolaikiniame pasaulyje karjera tampa vis svarbesnė ir aktualesnė, nes nuo jos priklauso ne tik žmogaus saviraiškos ir darbo kelias, bet ir karjeros sėkmingumas daro įtaką gebėjimui derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu ir apskritai gyvenimo kokybe.

 

Ilgalaikis projektas „Studentų diena+“ Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje buvo įgyvendintas jau tryliktą kartą. Projekto tikslas – palaikyti artimus ryšius su studijuoti išvykusiu jaunimu, pasidalinti jų patirtimi su Akmenės rajono gimnazijų mokiniais, skatinti sugrįžimą į Akmenės kraštą. Šis projektas labai reikalingas ne tik Ramučių gimnazijos, bet ir Akmenės rajono gimnazijų buvusiems ir esamiems mokiniams. Projektas sprendžia daug problemų: padeda pasirinkti studijas baigus mokyklą, palaikyti ryšį su buvusiais mokiniais, išgirsti apie dabartinę švietimo situaciją ir aktualias bei reikalingas profesijas, suburti aktyvų jaunimą, įtraukti neaktyvius jaunus žmones.

 

Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje tradicija tapusi „Studentų diena“ padeda mokiniams sunkiame karjeros pasirinkimo kelyje, o projektas „Studentų diena+“ sukviečia Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojus ir studentus, kurie supažindina su studijų galimybėmis, padeda lengviau apsispręsti dėl savo ateities planų. Projektas vykdomas nuo 2008 metų, gimnazijoje pabuvojo visų didžiųjų miestų universitetų, kolegijų atstovai, jis labai svarbus visiems: ir mokiniams, ir mokytojams, ir studentams, jų dėstytojams, nes jaunam žmogui teisingas specialybės pasirinkimas yra vienas svarbiausių gyvenimo žingsnių. Projektas finansuojamas Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis pagal Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo programą.

Pastaruosius du metus dėl esamos sudėtingos epidemiologinės situacijos, mokinių srautų reguliavimo, kad būtų užtikrintas kuo didesnis visų saugumas ir išvengta kontaktų, aukštųjų mokyklų atstovai pasirinko virtualius susitikimus. Dėka šiuolaikinių technologijų (kuo daugelis aukštųjų mokyklų atstovų labai pasidžiaugė, kad nereikėjo vykti tokį tolimą kelią) mokiniai šiais mokslo metais turėjo rekordiškai daug susitikimų. I–IV klasių gimnazistai ir jiems dėstantys mokytojai aktyviai dalyvavo nuotolinėse paskaitose. Jie „susitiko“ su Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), Šiaulių valstybinės kolegijos (ŠVK), Vadybos ir ekonomikos universiteto (ISM), Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos, Kauno technologijos universiteto (KTU), Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH), Kauno technikos kolegijos (KTK), Mykolo Romerio universiteto (MRU), Vilniaus universiteto (VU) atstovais. Aukštųjų mokyklų atstovai pasakojo apie studijų programas, stojimo sąlygas, dalinosi patarimais, kaip planuoti karjerą, įtraukė mokinius į įdomius interaktyvius žaidimus, viktorinas. Su daugeliu aukštųjų mokyklų bendraujame jau ne pirmus metus, esame pasirašę bendradarbiavimo sutartis.

 

Kiekvienais metais labai laukiame grįžtančių buvusių gimnazijos mokinių. Projekto „Studentų diena+“ finalinis renginys visada skiriamas mūsų brangių buvusių gimnazistų, o dabar sėkmingų studentų patirčiai išklausyti, išgirsti jų patarimus, paskatinimus, sužinoti apie jų pasirinktas studijų programas ir apie patį studentišką gyvenimą. Studentai su mokiniais paprastai susitinka klasėse.

 

Ramučių gimnazijos Mokinių tarybos nariai susirinkimo metu buvo aptarę, kokie klausimai mokiniams dažniausiai kyla renkantis studijas. Buvo išgryninti trys svarbiausi klausimai: „Kaip pasirinkti tinkamas studijas?“, „Koks yra geriausias Jūsų girdėtas patarimas prieš stojant?“ ir trečias klausimas „Kaip sumažinti stresą prieš atsiskaitymus ir egzaminus?“. Gimnazijos pirmo aukšto fojė buvo pastatyta magnetinė nuomonių lenta, ant kurios buvo prisegti lapai su šiais klausimais.  Mokiniai užrašė savo nuomonę apie iškilusias problemas, kurios buvo aptartos renginio apibendrinime – refleksijoje. Ne tik šie, bet ir dar daugelis kitų klausimų buvo aptarti renginio apibendrinimo metu, kuriame dalyvavo klasių atstovai, studentai, mokytojai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir gimnazijos direktorius. Labai gaila, kad dėl esamos pandeminės situacijos reikėjo riboti dalyvių skaičių ir renginio apibendrinime negalėjo dalyvauti visi norintys.

 

Buvo gera išgirsti, sužinoti. Gera patirti begalę gražių, teigiamų emocijų. Gera matyti besišypsančias, degančias susidomėjimu mokinių akis. Gera būti kartu. Be galo gera, nes bendrystė – stebuklingas dalykas!

 

Ana Frank – žydų mergaitė, Holokausto auka, savo dienoraštyje rašė: „Nuostabu yra tai, kad niekam nereikia laukti nei minutės, jei norime pakeisti pasaulį“. Tad labai norisi paskatinti jauną žmogų nebijoti keisti pasaulio ir ryžtis įgyvendinti net pačias didžiausias ir drąsiausias svajones!

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.