Projektas, kuriuo džiaugėsi ir mokytojai, ir mokiniai

Jovita Puidokienė
,
projekto koordinatorė

2017–2019 m. Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija koordinavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „8 klasių mokinių matematikos gebėjimų ugdymas taikant integruotas užduotis“ (toliau – GaMa8). Jo tikslas – sukurti bendradarbiaujančių kelių dalykų pedagogų vedamų užsiėmimų metodikas ir uždavinius ugdant mokinių kompetencijas spręsti problemas ir dirbti komandoje. Integruodami matematikos ir gamtos mokslų turinį siekėme atrinkti tikslingą, priežastiniais ryšiais pagrįstą mokymosi medžiagą.

 

Projektu GaMa8 susidomėjo ir į jo veiklas įsitraukė keturių mokyklų bendruomenės: Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, Kauno r. Ežerėlio pagrindinė mokykla, Šakių r. Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija.

Įgyvendinti projekto tikslus padėjo Vilniaus (VU), Vytauto Didžiojo (VDU) ir Aleksandro Stulginskio (ASU) universitetų mokslininkai, projekto konsultantai: VDU Švietimo akademijos docentė dr. Viktorija Sičiūnienė, VU Fizikos fakulteto Cheminės fizikos instituto docentė dr. Vidita Urbonienė, VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto docentas dr. Ramūnas Skaudžius, VU Gyvybės mokslo centro Biotechnologijos instituto mokslo darbuotojas dr. Paulius Lukas Tamošiūnas, ASU ekonomikos fakulteto dėstytojas doc. Valdemaras Makutėnas.

 

Projekte dalyvaujantys mokytojai kompetencijas tobulino ilgalaikiuose integruoto turinio matematikos ir gamtos mokslų metodikų kūrimo mokymuose. Kuriant integruotą programą buvo remiamasi standartizuotomis matematikos ir gamtamokslio ugdymo programomis 8 klasei. Analizuodami programoje išskirtas veiklos sritis ir apmąstydami savo patirtį, projekto dalyviai numatė temas, palankias kelių mokomųjų dalykų integruotam ugdymui (praktinių užduočių kūrimui). Projekte išskirta 20 mokomųjų dalykų (matematikos, biologijos, chemijos, fizikos) veiklos sričių, iš kurių 4 integruotos. Taip pat sukurta verslumui ugdyti skirta integruotų matematikos ir ekonomikos mokomųjų dalykų užduočių metodika.

 

Pasidalysime keletu per projektą GaMa8 sukurtų ir įgyvendintų sėkmingų veiklų.

Sėkmingiausia Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos komandos veikla – integruotos metodikos kūrimas. Sukūrę „Matematinės ekskursijos prie Kirkilų bokšto“ metodiką ir išbandę ją su mokiniais, mokytojai liko labai patenkinti vaikų įsitraukimu į šią veiklą, jų nuotaikomis ir noru tęsti integruotas pamokas. Per užsiėmimus buvo ugdomos visos mokymosi kompetencijos. Komandai kilo minčių sukurti visą ciklą tokių pamokų, aplankant Biržų rajono turistines rekreacines vietas ir jose atliekant tyrinėjimus, integruojant su matematika.

 

Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos projekto dalyviai teigė, kad gamtos mokslų mokytojams buvo sudėtinga samprotauti matematiškai ir aprašyti situacijas, modeliuoti, aiškinti tikrovės reiškinius vartojant matematikos sąvokas, apibūdinant procedūras, faktus ir priemones. Teko paieškoti informacijos, konsultuotis su kolegomis. Tačiau džiaugėsi, kad keturių mokyklų komanda išaugo į vieną stiprią jėgą, turinčią puikų kūrybinį potencialą. Sėkmingiausia veikla – užduočių kūrimas ir pritaikymas įvairių gebėjimų mokiniams.

 

Šakių r. Lekėčių mokyklos mokytojų komanda įsitraukdama į GaMa8 projektą tikėjosi naujų veiklų, kurios papildytų dalykininkų teorinių ir praktinių žinių bagažą: „Tikėjomės netradicinės veiklos ir metodų, bendravimo džiaugsmo. Viską turime. Projektas davė daugiau, nei manėme. Sukurtas uždavinių bankas yra puiki paspirtis sudominant mokinius. O svarbiausia – mes jau nebe tie žmonės: drąsesni, veiksmingesni, įdomesni dėstydami savo dalyką, organizuodami veiklas.“

 

Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos komandos mokytojams labiausiai patiko integruoto turinio užduočių kūrimas komandoje (mokykloje, ne mokymuose): „Kurdami užduotis 100 proc. įsitraukdavome į procesą, negailėdami nei laiko, nei energijos, nei išgertos kavos puodelių. Ši veikla labai pagerino mūsų (kolegų) bendradarbiavimo ir komunikavimo įgūdžius, atradome naujų sąsajų tarp tiksliųjų mokslų, patobulinome kompetencijas ir įgijome patirties. Tikimės, kad ji padės mokymosi procese siekti daugiau integracijos ryšių. Patys stengėmės tobulinti savo kompetencijas ir ieškoti sprendimo būdų, kaip dirbti su 3D spausdintuvu. Mums pavyko!“

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

Komentarai (2)