Pristatyti projekto rezultatai

Milena Puchova

2017–2018 m. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centre buvo įgyvendinamas projektas „Tarptautinė patirtis mokymosi mobilume naudojant ECVET“ (Nr. 2017-1-LT01-KA102-035057). Per jį siekta suderinti su užsienio partneriais Prancūzijoje modulinių profesinio mokymo programų – metalo apdirbimo staklininko, suvirintojo, finansinių paslaugų teikėjo ir logisto-ekspeditoriaus – kompetencijų, mokymo rezultatų, modulių, kreditų, rezultatų vertinimą ir pripažinimą, kad minėtų mokymo programų mokinių mobilumas ateityje vyktų naudojant ECVET.

Kaip sekėsi įgyvendinti numatytus tikslus, bendruomenė buvo kviečiama susipažinti lapkričio 21 d. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Informacinių ir vizualinių technologijų skyriaus aktų salėje vykusioje projekto baigiamojoje konferencijoje.

 

Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. „The European Credit System for Vocational Education and Training“, ECVET) – tai viena iš Europoje taikomų priemonių, užtikrinančių profesinio mokymo sistemų skaidrumą, tarpusavio pasitikėjimą ir mobilumą profesinio mokymo erdvėje. ECVET tikslas – sukurti bendrą mobilumo organizavimo struktūrą.

Kadangi Lietuvoje ši sistema žengia tik pirmuosius žingsnius, mūsų centras užsibrėžė siekti kokybiško mobilumų organizavimo profesinio mokymo procese pasitelkiant ECVET, perimti geruosius pavyzdžius, patirtį diegiant ECVET elementus, išanalizuoti kreditų perkėlimo sistemos diegimo proceso eigą, užtikrinti profesinio mokymo kokybę įdiegiant ECVET, kad tai garantuotų mokinių mokymosi užsienyje rezultatų perkėlimą ir pripažinimą.

 

Projekto dalyviai siekė pasiruošti ECVET mobilumui, tai yra užmegzti partnerystę su užsienio partneriais, aptarti Savitarpio supratimo memorandumą, apibrėžti mokymosi rezultatų vienetus, įgyjamus mobilumo metu, aptarti mokymosi rezultatų vertinimą, išsiaiškinti, kaip mokymosi rezultatai bus pripažinti ir patvirtinti, aptarti mokymosi sutartį.

Prancūzijoje per du vizitus viešėjo 8 mokymo centro darbuotojai: profesijos mokytojai, turintys patirtį rengiant ir įgyvendinant modulines profesinio mokymo programas, ir asmenys, atsakingi už profesinio mokymo proceso ir mokinių praktikų, mobilumo stažuočių organizavimą.

 

Kovo 19–23 d. pirmoji darbuotojų delegacija dalyvavo profesinėje stažuotėje Prancūzijos sostinėje. Kolektyvas susitiko su licėjaus Polivalent de Cachan (http://lyceedecachan.fr/acces) direktore ponia Bloch ir finansinių specialybių profesijos mokytojais, kurie pristatė prancūzų švietimo sistemos ypatumus, vertinimo kriterijus. Buvo sutarta dėl ECVET memorandumo pasirašymo, aplankyta ISTELI mokymo įstaiga, kuri ruošia logistikos specialistus. Mokytojai apžiūrėjo ir stebėjo mokymo procesą AFTRAL (https://www.aftral.com/) praktinio mokymo centre, kurio specializacija – suaugusiųjų ruošimas. Profesijos mokytojas Ericas Lebonas (https://lycee-etienne-oehmichen.fr) pristatė transporto ir logistikos specialybių ruošimo etapus ir keliamus reikalavimus.

 

Balandį Prancūzijoje viešėjo suvirinimo ir metalo apdirbimo specialistai, kurie patirties sėmėsi Nanto mieste. Čia įsikūrusi plataus profilio mokymo įstaiga Lycée Professionnel Louis-Jacques Goussier, kuri rengia suvirintojus ir metalo apdirbimo staklininkus. Siekta tų pačių tikslų: išanalizuoti kreditų perkėlimo sistemos diegimo proceso eigą, aptarti kokybiškų mobilumų organizavimo prielaidas pasitelkiant ECVET.

Konferencijoje dalyviai pristatė savo patirtį, o projekto vadovas Vitalijus Zaleskis papasakojo, kaip sekėsi įgyvendinti projekte numatytus tikslus. Konferencijos svečias nacionalinis ECVET ekspertas Saulius Baliukynas profesijos mokytojams pristatė Europos profesinio mokymo kreditų sistemą ir papasakojo apie Lietuvos situaciją bei istoriją diegiant ECVET. O Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro projektinę veiklą, tęstinumą ir perspektyvas pristatė Plėtros skyriaus projektų vadovė Vytautė Vasiliauskienė.

 

Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai. Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal „Erasmus+“ programą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.