Pristatyta knyga apie kanauninką Vaclovą Dambrauską

Raimonda Rumbinaitė
,
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytoja

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje visiems nepabūgusiems žiemiško šaltuko pristatyta istoriko Jono Kiriliausko knyga „Kanauninkas Vaclovas Dambrauskas 1878–1941 m. Žmogaus epocha ir laikas, atmintis, tarnystė“. Knygos pristatymas patikėtas Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniams Pijui Milašiui, Jeronimui Kunickiui, Kotrynai Lučinskytei, Mantui Liutvinui, Smiltei Bundulaitei ir Gustei Liutvinaitei.

 

Renginyje be autoriaus, pristatančio jau keturioliktąją knygą, dalyvavo LR Seimo narė Rima Baškienė, LR Seimo narės patarėja Ada Grakauskienė, Šiaulių r. mero padėjėja Rita Žadeikytė, Kuršėnų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas, jo pavaduotoja Giedrė Karkalienė, Šiaulių r. Turizmo ir verslo centro direktorė Kristina Duseikaitė-Pekštienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių organizacijos Kuršėnų filialo pirmininkė Marija Šadlauskienė ir, žinoma, bažnyčios klebonas monsinjoras Vytautas Kadys.

 

Knygą pristatė istorijos mokytoja Janina Bartkevičienė. Ji visiems susirinkusiems į knygos pristatymą sakė, kad dar neteko skaityti tokios knygos, kur taip kruopščiai autorius būtų gilinęsis į archyvinius faktus, kad Jono Kiriliausko knyga – tai pasakojimas ne tik apie kanauninką Vaclovą Dambrauską, bet ir apie tarpukarį, t. y. laikotarpį, kai lietuvių tauta nespėjo išnaudoti visų savo kūrybinių galių, o kunigas Vaclovas Dambrauskas, būdamas iniciatyvus ir tarnaudamas savo kraštui, gebėjo panaudoti liaudies kūrybines galias ir sukurti ypatingą Kuršėnų miesto simbolį – pastatyti tvirtą ir gražią bei iš toli matomą bažnyčią Kuršėnuose.

 

Knygos autorius Jonas Kiriliauskas pasidžiaugė, kad tiek daug žmonių domisi kanauninko Vaclovo Dambrausko veikla, jo mirties aplinkybėmis. Pasidalijo paslaptimis, kurios dar liko neatskleistos knygoje apie V. Dambrauską, minėjo, kad galbūt dar parašys ne vieną straipsnį ir taip papildys knygą, nes, pasak autoriaus, dar yra dalykų, apie kuriuos bus galima parašyti. Tiesa, prieš pradėdamas renginį, Jonas Kiriliauskas renginio svečiams siūlė ekskursiją po Kuršėnus.

Monsinjoras Vytautas Kadys džiaugėsi, kad knyga pristatoma ypač sakralioje erdvėje, t. y. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kuri netrukus švęs jubiliejų. „Tad, matyt, erdvė pristatymui pasirinkta neatsitiktinai ir yra labai tinkama“, – kalbėjo monsinjoras ir džiaugėsi ne tik gausiai susirinkusiais parapijiečiais, bet ir didžiulį pėdsaką Kuršėnuose palikusiu kunigu Vaclovu Dambrausku.

 

Knygos pristatymo šventėje kanklėmis grojo Kuršėnų meno mokyklos mokytojos metodininkės Rimos Ananjevienės auklėtinis Nojus Vasiliauskas, giedojo Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos choras.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.