Prasideda mokyklų, norinčių dalyvauti atnaujinamų bendrųjų programų diegimo tyrime, atranka

Šį rudenį Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) pradės Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimą ir kviečia bendrojo ugdymo mokyklas jame dalyvauti. Tyrimas bus vykdomas 2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. balandžio 29 d.

 

Mokyklos, norinčios dalyvauti atrankoje, iki 2021 m. rugsėjo 8 d. turi užpildyti elektroninę paraiškos formą. Prieš pildant paraišką, rekomenduojama atidžiai susipažinti su jos turiniu ir Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo aprašu.

 

Atrenkant paraiškas, pirmumo teisė suteikiama mokykloms, atitinkančioms vieną ar daugiau iš šių kriterijų:

  • mokykla dalyvauja Europos Komisijos ir Britų Tarybos projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“;
  • mokykloms, kuriose mokoma tautinių mažumų kalba;
  • mokyklų vadovai, arba jų pavaduotojai ugdymui, arba ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai dalyvauja savivaldybių ugdymo turinio atnaujinimo komandų veiklose;
  • mokyklos mokytojai dalyvauja atnaujinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas;
  • mokykloje mokosi daugiau kaip 400 mokinių.

Veiklos tyrime dalyvaujančių mokyklų sąrašas NŠA teikimu tvirtinamas švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu ir skelbiamas viešai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse. Su atrinktomis mokyklomis bus pasirašomos bendradarbiavimo sutartys.

 

Atrinktų mokyklų komandos ir šioje veikloje dalyvaujantys mokytojai kartu su projekto įgyvendinimo grupe dalyvaus specialiuose mokymuose, išbandys pasirinktą ugdymo turinį, fiksuos ir reflektuos patirtį, dalysis metodinėmis įžvalgomis.

 

Iškilus klausimams, prašome kreiptis el. pašto adresu mokykla2030@nsa.smm.lt.

 

Tyrimo paraiškos forma

 

Tyrimo tvarkos aprašas

 

NŠA inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.