Pradinukai mokosi informatikos

Dovilė Šileikytė
,
„Švietimo naujienų“ korespondentė

Dešimt Lietuvos mokyklų dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro inicijuotame projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. Projektu siekiama sukurti pradinio ugdymo informatikos turinį ir iki 2018 m. vasaros jį išbandyti. Nuo rugsėjo pradinio ugdymo informatikos turinį ims diegti 100 mokyklų, o dar po metų jis bus privalomas. Pasak švietimo ir mokslo ministrės, 2020 m. ketinama atnaujinti informatikos mokymo turinį visose Lietuvos mokyklose.

 

Pradinėms ir pagrindinėms mokykloms Švietimo ir mokslo ministerija už beveik 3 mln. eurų nupirko 3600 naujų stacionarių, nešiojamų ir planšetinių kompiuterių, kurie šiemet pasieks ugdymo įstaigas. Dar beveik tiek pat kompiuterių papildomai nupirkti skatinamos savivaldybės. Iš viso šiemet mokyklas turėtų pasiekti beveik 11 tūkst. naujų kompiuterių. Ministerija nupirktus kompiuterius perduos savivaldybių mokykloms, jei ir savivaldybės (jos iš viso turėtų nupirkti 7200 kompiuterių) prisidės kompiuterizuojant mokyklas.

Projekte dalyvaujančios mokyklos bendradarbiauja su Vilniaus universiteto ir Ugdymo plėtotės centro komandomis, taip pat kuria ir išbando mokomąją medžiagą, siūlo idėjas, kaip patobulinti informatikos ugdymo turinį ir bendrosios programos projektą, dalijasi patirtimi. Šįkart „Švietimo naujienoms“ apie projektą pasakojo Rokiškio Juozo Tūbelio ir Tauragės „Šaltinio“ progimnazijų pedagogės.

 

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liucija Varnienė, paklausta apie technines galimybes savo ugdymo įstaigoje, pasakoja, kad šioje mokykloje iš viso yra 231 kompiuteris: 115 stacionarių, 29 nešiojamieji, 87 planšetiniai. 2017 m. iš savivaldybės skirtų lėšų įsigyti 28 planšetiniai kompiuteriai, šiemet planuojama įsigyti interaktyvų ekraną. Kompiuteriai mokykloje nuolat atnaujinami. „Būtų idealu, jeigu kiekviena pradinukų klasė turėtų planšetinius arba nešiojamuosius kompiuterius. Labai džiaugiuosi, kad projektas „Informatika pradiniame ugdyme“ suaktyvino visas pradinių klasių mokytojas. Vyksta nuolatinė „kova“ dėl turimų priemonių. Daug papildomo laiko reikia planšetiniams kompiuteriams įkrauti ir prižiūrėti, tuo rūpinasi už priemones atsakinga mokytoja“, – sako L. Varnienė.

 

Mintimis apie projektą dalijasi J. Tūbelio progimnazijos mokytojos.

Sigita Rubliauskienė: „Mokykloje turime neformaliojo ugdymo užsiėmimus pradinukų informatiniam mąstymui ugdyti – tam sudarytos sąlygos, naudojamos įvairios priemonės. Antrokai susipažino su mokymosi aplinkos „Scratch Junior“ pradmenimis ir mokosi programuoti. Kurdami animacijas „Scratch Junior“ aplinkoje, mokosi kurti pasakojimus, dialogus, rašyti trumpus tekstus.“

Marytė Vaitkevičiūtė: „Ketvirtokai išbandė net kelis mokomuosius žaidimus („Blue-Bot“, „Scottie Go!“, „CodeMonkey“, „Bebro kortelės“), dirbo su įvairiais įrankiais. Mokiniai ėmė suvokti, kad, norint atlikti užduotį, reikia sukurti, užrašyti veiksmų eilę, tam tikrą programą, mokėsi ieškoti dėsningumų.“

Nijolė Fijalkauskienė: „Projektą vertinu teigiamai. Išbandėme mokslininkų sukurtus pamokų scenarijus, metodinę medžiagą. Veiklos įdomios, motyvuojančios mokinius, jie mažais žingsneliais, žaisdami mokosi programavimo elementų. Iššūkis mokytojui – planuoti laiką, užtikrinti technines galimybes.“

Ramutė Repšienė: „Informatiką stengiuosi integruoti į visus mokomuosius dalykus. Lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, matematikos pamokose mokiniai mokosi programuoti naudodami robotukus „Blue-Bot“. Per muzikos ir dailės, technologijų pamokas vaikai mokosi savarankiškai surasti mokytojo rekomenduotas programėles, jas prasmingai naudoja pamokose. Kadangi jau visi pirmokai skaito, bandysime virtualią mokymosi aplinką „DB Primary“. Per neformaliojo švietimo užsiėmimus dirbame su programomis „ScratchJr“, „CodeMonkey“, „Scottie Go!“, „WeDo 2,0“. Tai prasminga ir įtraukianti veikla, kuri vaikams patinka, kelia mokymosi motyvaciją. Tai nauja patirtis ir man pačiai.“

 

***

Antroji ugdymo įstaiga, sutikusi išsakyti savo pastebėjimus apie projektą, – Tauragės „Šaltinio“ progimnazija. Čia 1–4 klasių mokiniai naudojasi dviejuose pradinių klasių informacinių technologijų kabinetuose esančiais 26 stacionariais, 26 nešiojamaisiais ir 31 planšetiniu kompiuteriais. „Prireikus naudojamės ir kitais (ne vien pradinukams skirtais) progimnazijoje esančiais kompiuteriais (pvz., bibliotekoje). Kiek tikimės gauti iš savivaldybės, nežinome“, – atsakė progimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Lukošienė.

 

Patirtimi dalijasi Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokytoja metodininkė Jolanta Rimkuvienė:

„Džiaugiuosi galimybe dalyvauti projekte „Informatika pradiniame ugdyme“ ir išbandyti ugdymo turinį, nes neįsivaizduoju pradinės mokyklos be skaitmeninio raštingumo pradmenų. Programavimas – šio amžiaus įgūdis, kuris lydės vaiką visą gyvenimą. Šių įgūdžių tikriausiai prireiks tiek muzikos kūrėjui, tiek dizainerei ar tyrinėtojui, nes mokydamiesi programuoti vaikai mokosi mąstyti apie mąstymą.

Programavimas – šio amžiaus įgūdis, kuris lydės vaiką visą gyvenimą. Šių įgūdžių tikriausiai prireiks tiek muzikos kūrėjui, tiek dizainerei ar tyrinėtojui, nes mokydamiesi programuoti vaikai mokosi mąstyti apie mąstymą.

Maži vaikai yra natūraliai smalsūs ir kūrybingi. Projekte pasirinktos ir mūsų išbandomos programos „ScratchJr“, „CodeMonkey“, „Scottie Go!“, „WeDo“, edukacinės bitutės „Blue-Bot“ žadina prigimtinį mokinių smalsumą, skatina išradingumą ir kūrybiškumą. Mano pirmokėliai noriai kuria ir programuoja šiomis programomis. Pastebėjau, kad vienodai noriai užduotis atlieka ir berniukai, ir mergaitės. Mokinius džiugina tai, kad programų veikėjai – tiek princesės, tiek riteriai ar įvairūs kiti personažai. Užduoties esmės tai nekeičia, bet vaikui įdomiau. Daug gerų emocijų mokiniai patiria „Blue-Bot“ robotukui nuėjus nuo vieno taško iki kito, „CodeMonkey“ beždžionėlei pasiekus ir suvalgius bananą, „WeDo“ robotukui pradėjus judėti, išsprendus „Bebriuko“ pateiktą užduotį.

Per informatikos užsiėmimus spręsdami praktines užduotis vaikai turi galimybę savarankiškai atrasti sekas, algoritmus, lavinti matematinius įgūdžius, erdvinį matymą. Taip pat jie mokosi skaidyti didelius darbus į mažesnius, dirbti etapais, planuoti į priekį. Kurdami išmoksta labai daug: nuo komandinio darbo, loginio mąstymo iki kūrybiškumo ir sprendimų paieškos technikų – viso to mokosi žaisdami ir patiria atradimo džiaugsmą. Mokantis svarbu, kad šalia visada būtų mokytojas, parodantis galimybes, kurių vaikai galbūt nenumatė, sudarantis įvairias situacijas ar tiesiog elementariai palaikantis ir skatinantis domėtis, individualizuojant mokymo procesą.“

 

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokytojos metodininkės Ligitos Tamašauskaitės pastebėjimai:

„Projektą vertinu teigiamai. Pradinukai turi galimybę naudodamiesi šiuolaikinėmis technologijomis lavinti savo informatinį mąstymą, atpažinti ir formuluoti įvairias aplinkos problemas, ieškoti jų sprendimų būdų. Mokiniai įgyja skaitmeninę kompetenciją, būtiną visaverčiam gyvenimui. Pradinukai žaisdami mokosi bendradarbiauti, įgyja socialinių gebėjimų virtualioje erdvėje, dirba komandoje, lavina loginį mąstymą, patiria kūrybos džiaugsmą.

Naudojant metodinę priemonę „Informatika be kompiuterio“ išbandomos įdomios ir smagios įvairaus amžiaus mokiniams skirtos užduotys, supažindinama su kompiuterio veikimo, informatikos pagrindais. „Bebro kortelės“ moko rinkti ir tvarkyti duomenis, atlikti loginius veiksmus.

Edukacinės bitutės padeda ugdyti pastabumą, atmintį, dėmesį, drąsą nugalėti kliūtis. Mokiniai bando įveikti užduotis programuodami „Bee-Bot“ žingsnius. Programa „CodeMonkey“ moko pradinukus suprasti algoritmo sąvoką ir paskirtį sprendžiant problemas, skaidyti sprendžiamą problemą žingsniais, atlikti paprasčiausius loginius veiksmus. Su programa „ScratchJr“ vaikai išmoksta formuluoti komandas, susipažįsta su skaitmeninio veikėjo judesio programavimu, kuria pasakojimus.

Žaisdami mokomąjį žaidimą „Scottie Go!“ mokiniai suvokia robotuko valdymo principus: komandas „priekin“, „pasisukti“, „kartoti veiksmus“, programuoja komandų kombinacijas.

Mokytojo darbas reikalauja gerai pasiruošti, gebėti dirbti kūrybiškai, sudominti mokinius, kad jų įgytos žinios padėtų geriau orientuotis kasdieniame gyvenime ir pasirengti sėkmingai mokytis visų dalykų. Būtų puiku, jei mokytojai turėtų atskirą informatikos pamoką, per kurią supažindintų mokinius su įvairiomis metodinėmis priemonėmis, programomis, programavimo pagrindais. Įgytas žinias būtų lengviau integruoti į kitų dalykų pamokas.“

 

Daugiau informacijos apie projektą – https://informatika.ugdome.lt/.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.