Pradedamas vykdyti „Erasmus+“ projektas, skirtas populiarinti etišką verslą

Ričardas Šeštokas
,
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro direktorius
Tomas Vilčinskas
,
Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro projektų vadovas

Kauno statybos ir paslaugų mokymo centre pradedamas vykdyti „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektas „Vertė ir ateitis“ (angl. „Value and Future“). Projekto konsorciumą sudaro 6 organizacijos iš Lietuvos, Nyderlandų, Ispanijos, Vokietijos ir Kipro. Koordinuojanti institucija – Nyderlandų Fryzijos kolegija (Friesland College).

 

Tvarus, ateičiai tinkamas verslumas remiasi etika ir vertybėmis. Bendras šio pažangaus projekto, jungiančio 6 partnerius Europoje, tikslas: sudaryti kuo palankesnes sąlygas jauniems žmonėms siekti etiško verslumo ir lyderystės, įkvepiant juos visuomenės pavyzdžiais.

 

Projektu siekiama ugdyti jaunų žmonių įgūdžius ir mąstyseną, pagrįstą vertybėmis ir empatija, o ne pelnu ar profesiniais protokolais. Projektu profesinio mokymo studentai raginami aktyviai ieškoti tikslo savo verslumo ateičiai. Pripažinti etinius pasirinkimus, jų laikytis ir skleisti. Naudodamiesi mokytojų ir verslininkų remiamų veiklų ir pamokų rinkiniais, profesinio mokymo studentai dalyvauja dialoge, skatinančiame aptarti moralines dilemas, susijusias su žmonėmis ir planeta, kurios kyla įmonėse. Būsimieji verslininkai mokosi užduoti kritinius klausimus ir ieško teigiamų pavyzdžių.

 

Dėl projektinės veiklos studentai bendrauja su įmonėmis, norėdami apibrėžti vertybes, etiką, autentiškumą ir skirtumus, kuriais verslas gali daryti įtaką visuomenei. Šių pokalbių metu studentai nuolat kels klausimą: „kas svarbu man, kaip ateities verslininkui, ir kas svarbu sutiktiems verslininkams? Kas svarbu mano būsimai įmonei, ir kas svarbu aplinkinėms įmonėms?“

Projekto tikslas – plėtoti etišką jaunų žmonių verslumo modelį, įkvėptą visuomenės pavyzdžiais. Šiuo projektu siekiama suteikti jaunimui – naujos kartos žmonėms – verslo lyderių kompetencijos, kad šie vykdytų principingai etišką verslumo veiklą pamokų, mainų ir renginių metu, kurie vyksta vietos, regionų ir Europos Sąjungos lygiu.

 

Kiti konkretūs projekto tikslai šie:

  • plėtoti naują etinio verslumo ugdymo švietimo metodiką partnerio profesinio mokymo srityje ir sudaryti galimybę studentams tapti pokyčių varikliais ekonomikoje ir visuomenėje;
  • užmegzti naujus ryšius tarp profesinio mokymo mokyklų ir verslo partnerių šalyse, siekiant skatinti sąžiningą, vertybėmis grindžiamą ekonomiką ir visuomenę.

 

Projekto „Vertė ir ateitis“ tikslinė grupė (viduriniuoju ir aukštesniuoju lygmenimis) yra skirtingo išsilavinimo profesinio mokymo studentai, mokytojai ir verslininkai.

 

Projekto rezultatai – parengti šie produktai ir atlikti veiksmai:

Verslumo ir lyderystės mokymas(is) (IO1), mokytojų vadovas (IO2), „Quick Scan“ vadovas (IO3), Ateities dienos (IO4).

 

Mokymosi procesas kelia iššūkį jaunimui – aplankyti savo regiono įmones, užmegzti dialogą su verslininkais ir ieškoti moralinių dilemų bei rasti galimų sprendimo būdų. Mokymosi procesas  skatinamas pavyzdžių paieškomis, o radus – išskirti verslininkus, turinčius etiško požiūrio į verslumą viziją, kurie drąsiai meta iššūkį jauniems žmonėms sukurti savo etikos ir vertybių viziją.

 

Pasaulyje vis daugiau dėmesio skiriama verslo etikai; tuo pat metu etinio verslumo ugdymas profesinio mokymo srityje – dar neatrasta sritis Europoje.

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.