Pozityvioji komunikacija Garliavos ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Rilija Makovskienė
,
Kauno r. Jonučių darželio direktorė 

Įgyvendinant „Lyderių laikas 3“ (LL3) Kauno rajono savivaldybės pokyčio projektą „Pozityvioji komunikacija ugdymo(si) rezultatams“, į projekto idėjų tvarumo palaikymo grupę (TPG), Garliavoje ir aplinkinėse vietovėse įsikūrusių ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų ir vadovų komandas subūrė Ilgakiemio mokyklos-darželio komanda, vadovaujama direktorės Aušros Gužauskienės. Įstaigų bendruomenes nuo seno sieja stiprūs bendradarbiavimo ryšiai, todėl pokyčio įgyvendinimą inicijuojančioms vietos darželių direktorėms nebuvo sudėtinga pedagogų kolektyvus suburti bendroms veikloms.

 

Pirmosios, įsijungusios į projektą įstaigos iš karto ėmėsi konkrečios, į ugdymo(si) rezultatus orientuotos veiklos. Ilgakiemio mokyklos-darželio, Garliavos lopšelio-darželio „Eglutė“ bei Girionių darželio komandos, į ikimokyklinio ugdymo programas integruojančios SEU programą „Kimochi“, vieningai sutarė dalintis gerąja patirtimi, gerinant ugdytinių socialinę emocinę sveikatą. Pasirinkusios „šešėliavimo“ metodą, mokytojos mokėsi vienos iš kitų, stebėdamos ugdomąsias veiklas, o aptarimai ir diskusijos greitai tapo produktyviais profesiniais dialogais. Džiugu, jog procesas nenutrūko ir prasidėjus pandemijai – buvo tęsiamas nuotoliniu būdu.

 

Netruko prie TPG prisijungti dar dviejų švietimo įstaigų – Jonučių darželio ir Garliavos lopšelio-darželio „Obelėlė“ pedagogų ir vadovų komandos. Siekiant įgyvendinti teigiamus pokyčius visose įstaigose, sutarta pasirinkti tobulintinas sritis, tiesiogiai įtakojančias ugdymo(si) rezultatus. Parengtas 2022 m. veiklos planas, orientuotas į socialinės emocinės sveikatos ugdymo programų įgyvendinimą bei ugdymo organizavimo reflektavimo įgūdžių gerinimą. Įgyvendinant numatytas priemones, visų įstaigų direktorių pavaduotojos ugdymui atliko ugdymo(si) proceso reflektavimo pirminę ir pakartotiną stebėsenas, vertino jų įtaką sėkmingam ugdymui(si). Po pirmojo vertinimo atliktos analizės rezultatai pristatyti mokytojoms, aptarti išryškėję trūkumai. Pedagogams surengtas kvalifikacinis seminaras „Ugdymo proceso vadyba“. Antrojo, pakartotino vertinimo metu išryškėjo ženklūs pokyčiai – mokytojos išsamiau reflektuoja, analizuoja sėkmių ar nesėkmių priežastis, aprašo, kas buvo netikėta, pradžiugino ir t.t. Gegužės mėn. vykusio susitikimo  metu, darželių direktorės ir jų pavaduotojos ugdymui apibendrino atliktus darbus, pasidžiaugė ryškia kiekvienos įstaigos ugdymo(si) proceso reflektavimo pažanga.

 

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai: Ilgakiemio mokyklos-darželio direktorė Aušra Gužauskienė, Garliavos lopšelio-darželio direktorė Neringa Okunienė, Girionių darželio direktorė Jovita Vasiliauskienė, Jonučių darželio direktorė Rilija Makovskienė, Garliavos lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktorė Rima Karalienė, Garliavos lopšelio darželio „Uosiukas“ direktorė Vilma Vitkauskienė, Linksmakalnio mokyklos-darželio direktorė Ingrida Zubavičienė – skatinamoji jėga švietimo įstaigose, siekiant pokyčių. Smagu ir lengva dirbti bendradarbiaujant ir pozityviai komunikuojant: planuoti, veikti ir džiaugtis rezultatais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.