Žaidžiu, kuriu ir į teatrą jus kviečiu

Teatras – meninės išraiškos priemonė, išorinio ir vidinio pasaulio įvykių atvaizdavimas scenoje, dalyvaujant aktoriams bei publikai. Ši meninės išraiškos priemonė susideda iš skirtingų elementų: gestų, dainų, muzikos, šokio, kalbos. Menas – būdas vaikui išreikšti mintis ir jausmus.

 

Lietuvoje jau nuo XVI a. veikė profesionalūs ir pusiau profesionalūs teatrai ne lietuvių kalba. Ryškius pėdsakus Lietuvos kultūroje yra palikę mokykliniai teatrai: Vilniaus universiteto, Kražių, Žodiškių, Pašiaušės mokyklose ir kolegijose. Lietuvos didikai savo rūmuose laikė dramos, operos, baleto trupes, o nuo 1765 m. Vilniuje pradėjo veikti pirmasis viešas miesto teatras.

 

Teatras – puiki priemonė ugdyti visas vaikų kompetencijas visose veiklose, kuriose vaikas dalyvauja, siekiant užtikrinti visų kompetencijų ugdymo pusiausvyrą, dermę.

 

Teatras (vaidyba), teatralizuota, improvizuota kūrybinė veikla, metodinės priemonės ugdo vaikų estetinį suvokimą, kūrybiškumą, spontaniškumą, lavina vaizdinės kalbos įgūdžius, turtina vaikų žodyną, skatina domėtis aplinkiniu pasauliu. Žaidybiniai-teatriniai elementai, padeda išlaikyti dėmesį, skatina domėtis kalbiniais procesais. Vaikai kuria, domisi vaidyba, rengia improvizacijas, laisvai, spontaniškai, čia ir dabar.

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė” bendruomenė suorganizavo tarptautinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinę-praktinę konferenciją „Žaidžiu, kuriu ir į teatrą jus kviečiu“, kurios tikslas skatinti vadovus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus, švietimo pagalbos specialistus bendrauti ir bendradarbiauti, dalintis gerąja darbo patirtimi, formuoti teigiamą vaikų požiūrį į teatrą, žaidimą, vaidybą, teatrinius elementus ir atskleisti teatro (vaidybos) svarbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui(si).

 

 

Tarptautinėje konferencijoje dalyvavo švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojos ugdymui, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai (logopedai, soc. pedagogai, spec. pedagogai, psichologai), studentai, stovyklos atstovai.

 

Gegužės 19 d. konferencijoje žodinius pranešimus parengė ir skaitė Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ direktorė Božena Zimblienė tema „Besikeičiantys kokybiško ugdymo iššūkiai“, Latvijos respublikos, Daugpilio specialiosios ikimokyklinio ugdymo įstaigos Nr. 9 vedėja Inãra Andrijauskienė ir logopedė Galina Romanceviča „Teatriškumo panaudojimas šiuolaikiniame ikimokykliniame ugdyme“, Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Jurgita Vasiliauskienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Žusinienė „Žaidžiu, kuriu ir į teatrą jus kviečiu“, Vilniaus lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ direktorė Daiva Gudelevičienė ir mokytojos ekspertė Virginija Sauliūtė-Darvydė pristatė šiuolaikišką ir įdomų pranešimą temą „Skaitmeninių technologijų panaudojimas ugdant meninę raišką“, Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ mokytojos Ilona Juodienė ir Indrė Gyrienė pristatė „Šešėlių teatro metodo taikymas ikimokyklinio amžiaus vaikams. Spektaklį „Batsiuvys“, Vilniaus lopšelio-darželio ,,Gabijėlė“ vyresnioji mokytoja Simona Šatkuvienė pristatė žaismingą temą „Naratyviniai žaidimai“.

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Diemedis“ direktorė Audronė Mikolajūnienė ir mokytoja metodininkė Audronė Verikienė „Žaidžiu, kuriu“, Vilniaus lopšelio-darželio ,,Gabijėlė“ logopedė metodininkė Žaneta Šadbaraitė-Grigienė, vyresnioji socialinė pedagogė Edita Jasiulė ir vyresnioji specialioji pedagogė Kristina Budrytė pristatė, kaip žaismingai, kūrybingai lavinti vaikų dėmesį ,,Dėmesio! Laikas veikti, kurti, žaisti“, žaismingą ir teatralizuotą pristatymą ,,Teatrą žaidžiu – pasaulį pažįstu“ parengė Visagino vaikų lopšelio-darželio ,,Auksinis raktelis“ mokytojos metodininkės Valentina Trubickaja ir Rasa Juršytė.

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ direktorė pavaduotoja ugdymui Rasa Žiemienė ir mokytoja ekspertė Rita Stulpinienė pristatė temą „Vaidybinių veiklų įvairovė SUP turintiems vaikams“. Džiugus ir nuotaikingas Varėnos „Žilvičio“ lopšelio-darželio direktorės pavaduotojos ugdymui Linos Alubauskienės ir mokytojos metodininkės Silvos Mikučionytės-Bingelienės pranešimas, pasirodymas „Teatras padeda išlaisvinti vaiko asmenybę“.

 

Žaismingas, kūrybingas ir šiuolaikiškas Kauno lopšelio-darželio „Rasytė“ logopedės ekspertės Eglės Žičkuvienės, psichologės Deimantės Tališauskės ir mokytojos Vaidos Stankevičiūtės pranešimas „Spalvų karuselė“ bei praktinė veikla „Spalvų traukinukas“.

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Skroblinukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ana Urbanovič nuoširdžiai pasidalino savo patirtimi tema „Vaikų pasakų kūrėjai ir aktoriai“.

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ mokytoja metodininkė Marytė Balčiuvienė žaismingai pristatė pranešimą ,,Kuriame pasaką kartu“ . Panevėžio lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Agnė Mačiulienė ir mokytoja metodininkė Aldona Žilienė tema „Žaismė ir atradimai teatrinėje veikloje“. Panevėžio lopšelio-darželio „Diemedis“ mokytoja Diana Masiulienė pristatė spektaklį „Pagrandukas“.

 

KEY ACADEMY stovyklos atstovė Jorigė Augustinaitė papasakojo, kaip vaidybiniai įgūdžiai padeda gyvenimiškose situacijose, darbuose, bendraujant ir įveikiant asmeninius kompleksus.

 

Tarptautinę konferenciją papildė Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė” teatralizuoti ir žaismingi vaikučių pasirodymai. Taip pat sulaukėme nemažai informatyvių stendinių pranešimų, kurie atitiko metodinės-praktinės konferencijos temą, tikslus ir uždavinius. Apie teatro svarbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui(si) stendinius pranešimus ir metodines priemonės parengė: Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ mokytojų metodininkių Linos Virbalienės ir Rasos Budrienės stendinis pranešimas „Pasakėlių takeliu“, Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ mokytojos metodininkės Marytės Balčiuvienės, priešmokyklinio ugdymo vyresniosios mokytojos Jurgitos Vasiliauskienės ir vyresniosios mokytojos Simonos Šatkuvienės stendinis pranešimas ,,Vilniaus lopšelyje – darželyje „Gabijėlė“ žaidžiame teatrą,

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ vyresniosios mokytojos Astos Narauskaitės stendinis pranešimas „Netradicinis teatras 3-5 metų amžiaus vaikams. Vilniaus lopšelio-darželio „Žiedas“ vyresniosios mokytojos Ingos Daškevičienės ir mokytojos Irenos Jankauskienės stendinis pranešimas ,,Vaidinimas pagal pasaką „Jonukas ir stebuklingos pupos“. Vilniaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ meninio ugdymo mokytojos Justinos Grigonienės ir logopedės Sandros Palikevičienės stendinis pranešimas „Pirštukinių žaidimų svarba ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbinę ir meninę raišką“. Vilniaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ mokytojų Dalios Gedgaudienės, Vilmos Radišauskienės ir socialinės pedagogės Editos Kizlienės stendinis pranešimas „Pasaka „Ropė“. Vilniaus lopšelio-darželio „Šermukšnėlė“  l. e. p. direktorės Ingridos Urbanavičiūtės ir mokytojos ekspertės Reginos Dabužinskienės stendinis pranešimas „Vaidinu – augu, tobulėju“. Vilniaus lopšelio-darželio „Vėjelis“ mokytojos-metodininkės Kristinos Baužienės ir mokytojos (studentės) Jurgitos SIlvanovič stendinis pranešimas „Žaidžiu sau – vaidinu kitiems“. Vilniaus darželis-mokykla „Vilija“ mokytojos metodininkės Ivonos Garkavenka stendinis pranešimas „Draugaujame su pasaka“. Vilniaus lopšelio–darželio „Žiedas“ mokytojos metodininkės Renatos Pavlovič stendinis pranešimas „Draugaujame su pasaka“.

 

Sulaukėme nemažai svečių ir klausytojų. Į konferenciją atvyko Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio pedagogės, Lentvario lopšelio-darželio „Svajonėlė” meninio ugdymo pedagogė, Švenčionėlių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogės ir kiti.

  

Nuoširdžiai dėkojame visiems žodinių, praktinių, stendinių pranešimų rengėjams, kurie pasidalino savo gerąja patirtimi. Žinoma visiems svečiams, klausytojams.

 

Vilniaus l.-d. „Gabijėlė“ inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.