Plėtojame sveikatą stiprinančios mokyklos veiklas dalyvaudami „Erasmus+“ projekte

Irena Tarasevičienė
,
Prienų „Ąžuolo“ prog-jos direktorė

Prienų „Ąžuolo“ progimnazija turi sveikatą stiprinančios mokyklos statusą ir savo veiklą šia linkme plėtoja jau šešerius metus. Džiaugiamės, kad parengtą ilgalaikę programą „Sveiko gyvenimo kelyje“ galime įgyvendinti integruotai vykdydami projektines veiklas. Tokia galimybė progimnazijai atsirado laimėjus finansavimą „Erasmus+“ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA219) bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektui „Jauni europiečiai: aktyvūs ir sveiki – YEAH“ (angl. „Young Europeans Active and Healthy – Y.E.A.H“). Projektas, per kurį bus nagrinėjamos dvi temos: SPORTAS ir MITYBA, suteikia galimybę kurti draugiškus ir prasmingus santykius su Europos šalių mokyklomis (projekto partnerėmis) ir motyvuoja mokinius sveikai gyventi.

Spalio 1–6 d. organizuotas įžanginis mokyklų atstovų susitikimas projektą koordinuojančioje Liublino mokykloje. Savaitę trukusiame susitikime aptarti projekto tikslai, pasidalintos veiklos, suderintas mobilumų grafikas, parengtas veiklų planas.

Gruodžio 10–16 d. Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje vyko antrasis šio projekto dalyvių susitikimas. Į Prienus atvyko po 3 mokinius ir 2 mokytojus iš Lenkijos, Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos ir Latvijos mokyklų. Susitikimo veiklose dalyvavo ir 17 mokinių iš „Ąžuolo“ progimnazijos, o 11 ugdytinių šeimos per projekto veiklų savaitę buvo apgyvendinusios atvykusius mokinius savo namuose.

 

 

Įgyvendindama susitikimo temą apie olimpines sporto šakas, progimnazija parengė turiningą projekto veiklų programą. Inscenizuota Olimpinių žaidynių atidarymo ceremonija, panaudojant ir būtinus tradicinius elementus: giedotas himnas, iškilmingai įnešta ir uždegta olimpinė ugnis, pristatytos atskirų šalių delegacijos. Per savaitės veiklas buvo sudaryta galimybė pristatyti sportinį gyvenimą savosiose mokyklose, visų šalių komandoms pasirengtose pateiktyse demonstruojant svarbiausius sporto veiklų momentus. Progimnazijos mokiniai ne tik pristatė, bet ir įtraukė atvykusius projekto svečius į organizuojamas aktyviąsias pertraukas, o kūno kultūros mokytojai sumaniai organizavo sporto veiklas, visus įtraukdami net ir į senovės Graikijos olimpines rungtis. Dalyvių žinios apie olimpinį judėjimą, jo istoriją buvo patikrintos pasitelkus interaktyvų klausimyną. Svečiai, padedami dailės mokytojos, savo rankomis pasigamino suvenyrus iš spalvotos vilnos. Kiekvienas nusivėlė olimpiniais žiedais papuoštą simbolinę olimpinę vėliavą.

Organizuota išvyka į Kauną ir per ją aplankytas Lietuvos olimpinis muziejus buvo puiki proga projekto svečiams pristatyti savos šalies sporto paveldą, olimpinius, europinius ir pasaulinius sporto pasiekimus.

 

Sporto veiklų, fizinio aktyvumo populiarinimas mokykloje per vykdomo „Erasmus+“ projekto veiklas – puiki galimybė tiesiogiai įtraukti mokinius, suaktyvinti juos, praplėsti žinias ir paveikiai formuoti teisingą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą, paskatinti rūpintis savo sveikata.

Mes, progimnazijos administracija, džiaugiamės, kad vis mokykloms aktualesnę mokinių fizinės sveikatos problemą bandome spręsti kartu su kitų Europos šalių mokyklų komandomis, susipažindami ir apsikeisdami darbo patirtimi bei mokydamiesi vieni iš kitų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.