Pilietiškumo valandėlė, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti

Ingrida Navickaitė
,
vyresnioji mokytoja
Gilija Krivoščenkienė
,
vyresnioji mokytoja

Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ bendruomenė pilietiškai ir išradingai ruošėsi paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Įstaigos pedagogių iniciatyva renginys „Dainuoju Lietuvą…“ vyko muzikos salėje ir kitose įstaigos edukacinėse erdvėse.

 

Visą savaitę, besiruošdami šventei, džiaugsmingai šurmuliavo vaikai. Ikimokyklinio ugdymo grupės „Pelėdžiukas“ ugdytiniai, kartu su mokytoja Gilija, meninės veiklos „Lietuvos pilys“ metu netradiciniu būdu piešė ir spalvino ant lango Kauno pilį.

 

Ikimokyklinės ugdymo grupės „Linelis“ ugdytiniai patyriminės veiklos „Lietuvos vėliavos spalvos“ metu kartu su tautodailininke Genute iš vilnos vėlė sages, kuriomis pasipuošė Vasario 16-osios minėjimo renginyje. Įstaigos priešmokyklinio ugdymo  grupės ,,Bitutė“ ugdytiniai kartu su mokytoja Ingrida pademonstravo puikias žinias apie Lietuvą. Virtualioje viktorinoje „Lietuvos pilys“ netradiciniu būdu, pasitelkę informacines technologijas, piešė Lietuvos simbolį – Gedimino pilį.

 

 

Dailės veiklų metu įstaigos ugdytiniai iš molio lipdė pilis, trispalves vėliavėles, laisvės paukščius. Trispalvės spalvomis padabinti paukšteliai, kurie simbolizuoja laisvę, papuošė ir įstaigos langus.

 

Šventinę nuotaiką su įstaigos vaikais kūrė ir menų – muzikos mokytoja Gražina. Ugdytiniai renginio „Dainuoju Lietuvą“ metu darželio bendruomenei atliko dainų ir šokių pynę apie tėvynę. Renginio šventę vainikavo ikimokyklinės ugdymo grupės „Pelėdžiukas“ ugdytinių pasirodymas – jie tapo „mažaisiais riteriais“. Iš mažųjų riterių lūpų skambėjo eilės ir dainos, skirtos mylimai šaliai – Lietuvai. Ankstyvojo amžiaus grupių ugdytiniai, mojuodami trispalvėmis vėliavėlėmis palaikė vyresniuosius ugdytinius koncerto metu.

 

Įstaigos direktorė Sigita Krasauskienė pasidžiaugė, kad Lietuvos valstybės atkūrimo diena yra viena svarbiausių dienų mūsų istorijoje ir minint šią dieną esame vieningi, bendruomeniški, kartu išradingai dalijamės idėjomis, šventinėmis nuotaikomis ir meile Lietuvai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.