Pilietinis ir patriotinis ikimokyklinukų ugdymas

Jūratė Butrimavičiūtė
,
Vilniaus l.-d. „Drugelis“ vyresn. mokytoja

Artėjant sausio 13-ajai, vasario 16-ajai, kovo 11-ajai iškilo klausimas: ar pilietinis ugdymas ikimokyklinukams vyksta tik minint šias datas? Ar priešmokyklinukai suvokia, kas yra patriotiškumas ir tautiškumas?

 

Daugelis pasakys, kad vaikai yra dar maži, daug ko nesupranta, bet juk būti piliečiu ir nereikia daug supratimo. Artėjant šventėms vaikai spalvina vėliavas, piešia Gedimino pilį ant kalno, deklamuoja atmintinai išmoktą eilėraštį ir kai kurie gieda Lietuvos himną. Dažniausiai tuo viskas ir pasibaigia. O kur pilietinis ir tautinis ugdymas, kuris turėtų būti ne kaip šventinė diena, o kaip mūsų visų gyvenimo dalis?

 

Todėl jau nuo ankstyvojo amžiaus skiepykime vaikams meilę, pagarbą, suteikime jiems žinių ir nors retkarčiais pasiklausykime tarmiškų pasakų, dainų. Dažniau pavartykime knygas su nuostabiausiais Lietuvos ežerais, miškais, draustiniais, metų laikais, žiemojančiais paukščiais ir t. t. Mūsų tauta tikrai turi kuo didžiuotis, todėl kalbėkimės su vaikais, rodykime, pasakokime ir tai jau bus žingsnelis link patriotiškumo ir pilietiškumo. Naudokime smulkiąją tautosaką kasdieninėje kalboje, švenčių metu. Ugdykime vaikų dėmesingumą, jautrumą aplinkai ir žmogui, pagarbą gamtai ir gyvybei. Lavinkime vaikus kūrybiškai ir intelektualiai, kas jiems padės susivokti kasdieniniame gyvenime ir teiks džiaugsmo bei gerų emocijų.

 

Neginčijamai pilietiškumo, tautiškumo ugdymas prasideda šeimoje ir ugdymo institucijos turi ateiti šeimai į pagalbą – ugdyti vaiką kaip tautietį ir pilietį, puoselėjant tradicinę kultūrą.

 

Ikimokykliniame amžiuje pilietiškumo ir patriotinio ugdymo galimybės labai plačios. Visame ugdyme yra labai svarbi pedagogo asmenybė ir kompetencija, kuri turi būti visapusiška natūraliai perduoti vertybes. Ugdymo įstaiga, bendradarbiaudama kartu su šeima, pakankamai įtraukiant tėvus į ugdomąjį procesą gali pasiekti, kad pilietinis, patriotinis ugdymas būtų įdomus, patrauklus ir veiksmingas vaikui.

 

Ugdykime vaikus KŪRYBINGAI plėtodami tradicines vertybes ir svarbiausia – parodykime jiems pavyzdį.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.