Pilietinė iniciatyva „Lietuvos mes vardą minim“

Rasa Arlauskienė
,
Šiaulių „Dermės“ m-klos ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytoja ir pilietinės iniciatyvos iniciatorė

Pilietinė iniciatyva „Lietuvos mes vardą minim“ Šiaulių „Dermės“ mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje vyksta sausio 13 d.– kovo 11 dienomis. Šiam laikotarpiui skirti renginiai prasidėjo pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Laisvės gynėjų atmintis gyva ir mūsų darželyje. Visose darželio grupių languose ryte sužibo žvakutės, kuriomis prisiminėme ir pagerbėme žuvusius ir nukentėjusius sausio 13-ąją. Darželio ugdytiniai kartu su pedagogais prisiminė Laisvės bei Tėvynės svarbą ir kodėl mums visiems ši data yra ypatinga. Visų grupių vaikai kartu su darželio pedagogais susirinko įstaigos kiemelyje prisiminti, kodėl šią dieną visi Lietuvos žmonės lenkia galvas už tuos, kurių lūpose žodis LIETUVA buvo jau paskutinis, už tuos, kurie žuvo gindami mūsų šalies laisvę. Įstaigos kiemelyje žibėjo žvakučių vėliavos kompozicija. Vaikai laikydami rankose žvakutes apjuosė įstaigos kiemelį, taip išreiškė pagarbą dėl mūsų Laisvės žuvusiems pagerbti. Taip pat negalime pamiršti ir didelį dėmesį skiriame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – Vasario 16-ąjai.

 

Vasario 16-oji – pati didžiausia valstybinė šventė, primenanti Lietuvos istoriją. Besiruošdami šiai svarbiai dienai papuošėme darželio langus, grupes, kiemą trispalviais akcentais. Organizuotos įvairios veiklos, buvo kalbama apie artimiausią aplinką, gimtąjį miestą, įžymias Lietuvos vietas. Įstaigos fojė eksponuojamas stendas „Graži šalis – ta Lietuva vadinas”, kur iš trispalvių širdelių sudėliotas Lietuvos kontūras ir prie aplankytų objektų suklijuotos vaikų ir tėvelių nuotraukos. Pedagogės ugdytiniams pasakojo apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, asmenybes, gamtos grožį, priminė vaikams Lietuvos valstybės simbolius, supažindino su Lietuvos himnu, skambėjo vaikų deklamuojami eilėraštukai, dainelės, gražūs žodžiai apie Lietuvą. Mokytoja pasidžiaugė, kad vykę renginiai buvo skirti vaikų tautinei savimonei puoselėti, pilietiškumo jausmui, pagarbai savo šaliai, kultūrai, žmonėms, meilei gimtajam žodžiui, dainai ir šokiui ugdyti. Juk vaiko pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas prasideda nuo artimiausios aplinkos ir jį supančių žmonių.

 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti organizavome vaikų kūrybinių darbelių parodą „Mano širdelėj visa Lietuva”. Parodai darbeliai buvo kuriami piešiant, aplikuojant, spalvinant Lietuvos simbolius, istorinius objektus, kitus Lietuvos vaizdus. Pedagogės tikisi, kad kūrybinėje veikloje sukurti darbeliai mažose širdelėse pažadino bendrystės, nuoširdumo, tautiškumo jausmą, pagarbą sau, šalia esančiam ir savo šaliai.

 

Tikimės, kad šios pilietinės iniciatyvos renginiai palietė vaikų širdeles, skatino domėtis ir didžiuotis sava šalimi. Pilietinės iniciatyvos veiklos užfiksuotos nuotraukose, o jas kūrybingai panaudojus – sukurtas filmas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.