Per žaidimą – mokymasis taisyklingai kalbėti

Monika Petkauskienė
,
Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ mokytoja 

Aktyvus vaiko kalbos ugdymas ikimokykliniame amžiuje yra raktas į sėkmingą jo asmenybės vystymąsi. Kuo sodresnė ir taisyklingesnė vaiko kalba, tuo jam lengviau reikšti savo mintis ir pažinti supančią tikrovę. Tuomet tampa prasmingesni ir gilesni vaiko santykiai su bendraamžiais ir suaugusiaisiais, aktyviau vystosi protinė raida.

 

Kalbos gramatinių struktūrų formavimo problema yra viena iš aktualiausių ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos problemų. Minėtas struktūras vaikas pamažu įgyja savarankiškai, mėgdžiodamas, kalbos praktikų metu. Vis dėlto, pačias gramatikos taisykles ikimokyklinio amžiaus vaikai gana sunkiai suvokia. Tad jas perprasti tampa dar sudėtingiau, nes mes, suaugusieji, kalbėdami taip pat darome gramatinių klaidų ir nesąmoningai formuojame netaisyklingą savo vaikų kalbą. Todėl labai svarbu, kad suaugusieji, bendraudami su vaikais, kalbėtų sklandžiai ir aiškiai, taisyklingai vartotų gramatines formas.

 

Teisingus gramatinius gebėjimus galima ugdyti per žaidimą, nes jis vaikus sudomina, įtraukia, aktyvina ir tuo pačiu moko. Žaidimas, žaidžiamas komandoje ar šeimoje, suteikia itin palankias sąlygas kalbiniam ugdymui. Principas labai paprastas: žaidimas lavina kalbą, o kalba organizuoja žaidimą. Mokomajame žaidime mielai dalyvauja visi, net ir nedrąsūs vaikai. Jie kuria dialogus, klausia, replikuoja, kartoja frazes, parenka veiksmo žodžius.

 

Formuojant ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos gramatinius gebėjimus ir rišlią kalbą, svarbų vaidmenį vaidina didaktiniai žaidimai, kuriuos galima naudoti ne tik kalbos ugdymo ir supažindinimo su kitais veiklose, bet ir kasdieniame gyvenime. Pabrėžtina tai, kad didaktiniai žaidimai numato psichinių operacijų formavimą (lyginimas, klasifikavimas, apibendrinimas, kalbos tobulinimas).

 

 

Specialūs žaidimai ir pratimai gramatinėms formoms įvaldyti gali būti įtraukti į bet kurias kitas veiklas, pavyzdžiui, jie gali būti naudojami pasivaikščiojimų metu, ryte, po pietų. Taip pat būtina skatinti tėvus dažniau naudoti įvairius žaidimus namuose ir pasiūlyti jiems tokių žaidimų scenarijų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.