Pedagogų asociacijų pateikti projektai padės diegti atnaujintą ugdymo turinį  

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia finansuojamų projektų, skirtų pagalbos teikimui diegiant atnaujintas Bendrąsias programas (BP), sąrašą. Projektams įgyvendinti skirta 54 tūkst. eurų.

 

Pirmosios atnaujintos Bendrosios programos jau patvirtintos ir nuo šio rudens bus pradėtos įgyvendinti mokyklose. Šiais projektais siekiama suteikti tikslinę metodinę pagalbą priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pedagogams, stiprinant jų pasirengimą planuoti ir įgyvendinti kompetencijomis grįstą ugdymo turinį..

 

Projektų vykdytojai numatę kurti ir teikti atvirus mokymo išteklius, metodines priemones, vaizdo įrašus (ugdomųjų veiklų, pamokų), skirtus padėti įgyvendinti atnaujintas BP, organizuoti įvairią aktualią pagalbą pedagogų kompetencijoms stiprinti.

 

Projektus finansuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

 

Finansuojamų pedagogų bendruomenės asociacijų projektų sąrašas 

 

NŠA inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.