Baigėsi „Erasmus+“ projektas „Užsienio kalbų mokymas ateityje“

Ligita Erminaitė, Jolanta Mažuknė
,
Plungės „Saulės“ g-jos mokytojos

Karštoje Bulgarijos kurortinėje sostinėje Varnoje Plungės „Saulės“ gimnazijai atstovavome mes, mokytojos Ligita Erminaitė ir Jolanta Mažuknė. Čia buvo sumuojami tarptautinio projekto rezultatai, pildomos galutinės ataskaitos. Tiesioginio kontakto susitikime dalyvavo partneriai iš Norvegijos, Bulgarijos, Ispanijos, Italijos ir Lietuvos. Gerą nuotaiką ir darbinę atmosferą kūrė įvykusios veiklos ir atliktų darbų apimtis. Susirinkę mokytojai reflektavo apie projekto rezultatus ir sukurtas galimybes ateičiai bei poreikį tęsti bendradarbiavimą, dalijosi užsienio kalbų mokymo patirtimi, panašumais ir skirtumais savo šalyse. Įdomu pastebėti, kad beveik visi projekto partneriai pateikė paraiškas naujam „Erasmus+“ projektui, kuriame bus tęsiamas darbinis bendradarbiavimas, kultūrinis, socialinis ir kūrybinis kontekstas.

 

Rugpjūčio 16–18 d. Varnos Konstantino Preslavskio vidurinėje mokykloje padirbėta pildant projekto galutinę ataskaitą, aptarti finansiniai aspektai. Atstovai iš kiekvienos partnerės šalies prisiminė stipriausius projekto momentus, aptarė priimtus iššūkius, pasidžiaugė partnerių bendryste, pozityvumu ir gebėjimu padėti vienas kitam. Įgyta naujos ir vertingos patirties, pristatyti ir išbandyti inovatyvūs užsienio kalbų mokymo metodai, paruošti pamokų planai, aptartos vestos pamokos, dalyvauta Norvegijoje populiarios ugdymo platformos „LearnLab“ mokymuose, platforma išbandyta praktiškai. Džiugu, kad buvo įdėta tiek daug partnerių pastangų, norint pristatyti savo šalių švietimo sistemas, kultūrą, ekonominį ir socialinį naratyvą.

 

Malonus Bulgarijos rožių dvelksmas, jūros mėlis, kalnų žaluma, visų partnerių geranoriškumas ir nepakartojamas bulgariškas nuoširdumas atmintyje liks įrašytas kaip produktyvios veiklos kokybės ženklas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.