Pedagogai mokosi taikyti kritinio mąstymo ir TOCfE metodus

Šiandieninėje visuomenėje dėl nuolat ir labai sparčiai kintančios informacijos žmogui beveik neįmanoma visko įsiminti, todėl jau mokykloje ypač svarbu išmokyti vaikus atsirinkti reikiamą informaciją ir ją pritaikyti. Suaugusiojo pareiga – išmokyti vaiką mąstyti, taip teigia veiksmingo mąstymo ir veiklos valdymo metodikos Apribojimų teorijos (angl. Theory of Constraints – TOC) idėjos. Apribojimų teoriją XX a. aštuntajame dešimtmetyje sukūrė Izraelio fizikas dr. Eliyahu M. Goldrattas, ieškodamas veiksmingų metodų vidiniams sudėtingų sistemų prieštaravimams spręsti. Ši teorija tapo viena populiariausių verslo pasaulyje. Nuo 1995 m. TOC teorijos idėjos pradėtos įgyvendinti švietimo sistemoje, kai Eliyahu M. Goldrattas įkūrė TOCfE (angl. Theory of Constraints of Education) – pasaulinę ne pelno siekiančią organizaciją. Nuo įkūrimo pradžios iki dabar TOCfE programos įgyvendintos daugiau nei 20 šalių. Milijonai mokinių ir tėvų naudoja TOCfE metodus ir pasiekia įspūdingų rezultatų. TOCfE metodai yra naudojami nuo vaikų darželio iki universiteto!

 

Nuo 2015 m. TOCfE mokymus vykdo ir Anykščių švietimo pagalbos tarnyba. 2015–2016 m. vyko TOCfE konsultantų mokymai, juos vedė TOCfE mentorė iš Olandijos Petra Pouw-Legêne. Ji supažindino, kaip naudoti TOCfE metodus kasdieniame gyvenime ir mokyklų ugdymo programose. Devynių Anykščių rajono ugdymo įstaigų pedagogai išklausė mokymus, gavo konsultantų pažymėjimus ir įgijo teisę mokyti kitus mokytojus Lietuvoje, o Anykščių švietimo pagalbos tarnyba tapo TOCfE atstovybe Lietuvoje. TOCfE vadovė Kathy Suerken iš Jungtinių Amerikos Valstijų suteikė teisę naudoti metodiką, yra parengtos 3 metodikos dalys. 2017 m. balandžio mėnesį Floridoje (JAV) vyko tarptautinė konferencija, kurioje dalyvavo ir Lietuvos atstovė – Anykščių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Daiva Žiogienė.

 

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija, kuriai vadovauja projekto „Lyderių laikas 2“ formaliųjų švietimo lyderystės studijų ISM Vadybos ir ekonomikos universitete antrosios laidos magistrė Jurgita Banienė, tapo pirmąja mokykla Lietuvoje, naudojančia Izraelio mokslininko E. M. Goldratto sukurtą TOCfE – Apribojimų teorijos švietimo sistemoje – metodiką. 2016–2017 m. vyko tęstiniai TOCfE mokymai progimnazijoje, juos vedė mentorė iš Olandijos Petra Pouw-Legêne. Progimnazijos pedagogai, siekdami gilinti savo žinias ir įgūdžius TOCfE metodų taikymo srityje, 2017 m. parengė „Erasmus+“ KA1 projektą „Mokinių kritinio mąstymo ugdymas su TOC įrankiais“ ir vyko į Lenkijos Gdansko „Thinking Zone“ mokyklą pasisemti patirties. Šios ugdymo įstaigos pedagogai kritinio mąstymo metodus plačiai taiko ugdymo procese, todėl per pamokas kolegoms iš Lietuvos buvo parodyta, kaip taikomi TOCfE metodai. Stažuotės dalyviai kartu su pedagogais aptarė pamokas, pasidalijo gerąja darbo patirtimi ir taip sustiprino savo tikėjimą bei ryžtą taikyti inovatyvius ugdymo metodus. Šios mokyklos pedagogai antrus metus sėkmingai taiko TOCfE metodus ir dalijasi gerąja darbo patirtimi su Lietuvos pedagogais. Gegužę per Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro administruojamo projekto „Lyderių laikas 3“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-03-0001) stažuotę progimnazijos mokytojos metodininkės Dalia Keibienė (geografijos pamoka) ir Asta Laskauskienė (4 klasės lietuvių kalbos pamoka) pristatė gerąją darbo patirtį, taikant kritinio mąstymo metodus, siekiant gerinti mokinių pasiekimus, Kauno miesto savivaldybės ugdymo įstaigų vadovams.

 

Šių metų gegužės 30 d. Anykščių švietimo pagalbos tarnyba surengė respublikinį seminarą „Kritinio mąstymo ir TOCfE metodai švietime“, kurį vedė Maciejus Winiarekas – pedagogas, dėstytojas, treneris iš Lenkijos. Seminare dalyvavo 34 pedagogai iš Anykščių rajono ugdymo įstaigų, taip pat seminaro tema susidomėjo ir atvyko dalyvauti pedagogai iš Utenos, Tauragės, Klaipėdos.

Per mokymus lektorius iš Lenkijos pristatė TOCfE labai paprastus, veiksmingus mokinių kritinio mąstymo, problemų sprendimo metodus: loginę šaką, debesį, ambicingą tikslą. Mąstymo procesų pagrindas – priežasties ir pasekmės dėsniai, tai – loginės diagramos, padedančios paaiškinti mūsų intuiciją. Naudojant loginės šakos diagramą ugdomas mokinių loginis mąstymas, padedama atrasti priežasties-pasekmės ryšius. Debesies metodas skirtas konfliktams ir vidinėms dilemoms spręsti, norams ir poreikiams suvokti, prielaidoms išbandyti ir „abipusiškai naudingam“ sprendimui atrasti. Ambicingo tikslo metodas – planavimo metodas, padedantis iškelti tikslą, išskirti kliūtis, suplanuoti laiką ir atsakomybes. „Mokykloje nėra lengva mokymą paversti patraukliu mokiniams. Mokymo turinys per daug nutolęs nuo ugdytinių kasdienio gyvenimo. Žinoma, kiekvienas mokytojas bando sudominti mokinius, bet dažnai yra per mažai laiko ir labiau akcentuojami akademiniai tikslai, todėl TOCfE metodai yra vienas iš būdų, kuris padės įgyvendinti ugdymo tikslus ir mokymą padaryti patraukliu“, – teigia lektorius iš Lenkijos M. Winiarekas. Naudodami šiuos metodus mokiniai įgyja gebėjimų: kaip atrasti priežasties-pasekmės ryšius, mąstyti logiškai, atskirti faktus nuo nuomonės, apibūdinti savo ir kitų žmonių poreikius ir emocijas, numatyti savo veiksmų pasekmes, tapti kūrybiškiems, suplanuoti savo ateities planus ir juos įgyvendinti. TOCfE metodai skirti mokiniams, bet mokytojai yra tarpininkai ir pagalbininkai ugdymo procese. Pagrindinė ugdymo idėja – palikti mokymosi atsakomybę patiems mokiniams. Mokytojas skatina mokinius atrasti tinkamus sprendimus. Kai mokiniai tampa aktyviais mokymosi proceso dalyviais, išvengiama tokių sunkumų kaip motyvacijos stoka ar elgesio problemos per pamokas. Taikant šiuos metodus, mokytojui tenka ne perteikti žinias, o teikti pagalbą mokiniams. Esminės TOCfE nuostatos – išmokyti mokinius mąstyti, surasti problemų priežastis, nusistatyti tikslus, spręsti konfliktus, todėl mokytojo tikslas yra ne paskandinti savo mokinius informacijos gausybėje, o suteikti mąstymo ir mokymosi įrankius, kad jie kuo greičiau gebėtų mokytis savarankiškai: susirasti reikiamą informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus. Tikimasi, kad šie metodai bus taikomi per pamokas ir skatins pačius mokinius atrasti tinkamus sprendimus.

 

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos organizuojami TOCfE mokymai yra pirmas, bet labai svarbus žingsnis keičiant mokinių mąstymą, mokant spręsti savo problemas ir kurti darbinę bei asmeninio gyvenimo sėkmę.

 

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.