Pažinti, patirti, grąžinti pasauliui ir sau

Daiva Baliukonytė
,
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, gimnazijos tarybos pirmininkė

Alytaus Putinų gimnazijos bendruomenei atnaujinus filosofiją („Pažinti, patirti, grąžinti pasauliui ir sau“) ir viziją („Moderni, teikianti integralų pažinimo ir atradimo džiaugsmą, atvira dialogui ir kaitai, brandžią asmenybę ugdanti gimnazija“), miesto mokiniams pasiūlytos dvi išskirtinės ugdymosi formos: „Kūrybiškų ir gabių mokinių ugdymo programa“ (KUV) ir Kauno technologijos universiteto universitetinės klasės veiklos modelis (KTU).

 

Kūrybiškų ir gabių mokinių ugdymo programa skirta I–II klasių kūrybiškiems ir gabiems mokiniams gilinti 6 mokomųjų dalykų (lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, chemijos, fizikos, biologijos) žinias ir gebėjimus kitaip. Mokiniai ir mokytojai drauge formuoja ugdymo turinį, pasirinkdami juos dominančias temas, nagrinėja jas ciklais (vienas ciklas – 7 pamokos), atrasdami kuo naujesnes sąsajas su minėtais dalykais. Tokia programa vykdoma gimnazijoje jau penktus metus ir kasmet koreguojama atsižvelgiant į mokinių poreikius ir interesus. Mokytojų komanda – lietuvių kalbos (mokytojos Danguolė Gintalienė ir Algida Sabonienė), istorijos (mokytojas Robertas Šiugždinis), chemijos (mokytoja Elvyra Geležauskienė), fizikos (mokytojas Tomas Buzaitis), biologijos (mokytoja Vilma Gumenikovienė) ir matematikos (Česė Banišauskienė) – kaskart ieško ir atranda pažangių idėjų, kaip ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, skatinti kūrybiškumą, integruoti veiklas. Šiais metais mokiniai pasirinko integruotai mokytis pagal 4 teminius ciklus (I – gyvūnai, II – spalvos, III – medis, IV – vanduo). Baigdami kiekvieną ciklą mokiniai pristatė savo pasiekimus, integruotos veiklos patirtį ir kūrybinius atradimus per atskiras temos pamokas.

 

Pasirinktos KUV programos įgyvendinimas duoda kokybinių rezultatų, palyginti su kitais gimnazijos pirmokais. Geriausiai tai įrodo mokinių pasiekimai mieste ir šalyje. KUV klasės mokinių kūrybiniai darbai ne kartą buvo pristatyti gimnazijos bendruomenei: sveikindama su šv. Velykomis, Ia klasės mokinė Paulina Paškevičiūtė sukūrė eilėraštį, apie klasės išvykas elektroninėje gimnazijos erdvėje pasakoja Karolina Klimaitė, o vienos pačių aktyviausių gimnazijos jaunųjų žurnalisčių – Vilijos Kazlauskaitės – interviu su mokiniais ir straipsniai nuolat skelbiami Alytaus miesto elektroninėje erdvėje ir apskrities spaudoje. Putinų gimnazistės miniatiūrų konkurse pelnė prizines vietas.

 

Pačių mokinių išsakytos mintys patvirtina programos daromą įtaką asmenybės patirčiai: „Supratau, kad keli mokomieji dalykai, atrodantys visiškai skirtingi, gali būti susieti vienos temos, tik reikia pasitelkti kūrybiškumą“, „Sužinojau, kad esu kūrybiškesnė, nei maniau, kad man patinka dirbti bendraminčių grupėje. Mano nuomonė apie kūrybiškumą pasikeitė, atsirado didesnis poreikis kurti“, „Dingo baimė kalbėti prieš auditoriją“, „KUV mane išlaisvino nuo baimės, kad kažką ne taip padarysiu ar pasakysiu“, „Supratau, kad per KUV pamokas galiu sužinoti apie savo dar neatrastus gebėjimus, kad galiu darbus atlikti kūrybiškiau ir išradingiau. Sužinojau, jog galiu dirbti kitaip negu visada, kad siekdama rezultato turiu įdėti daug darbo.“

 

Universitetinės klasės (KTU) modelis apima mokinių klasės ugdymą gimnazijos ir Kauno technologijų universiteto įvairių fakultetų aplinkose. Alytaus Putinų gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno technologijos universitetu. Nuo 2016 m. mokykloje sukomplektuota universitetinė pirmokų klasė. Mokiniai, kurie mokosi universitetinėje klasėje, išklausę metinį kursą ir atlikę visas praktines užduotis, gaus universiteto ir gimnazijos jungtinį pažymėjimą.

 

Mokiniai dirbo pagal KTU ir Alytaus Putinų gimnazijos bendrai parengtą originalų ugdymo modelį. KTU klasės veikla vykdoma dviem kryptimis: mokymosi veikla gimnazijoje ir mokymosi veikla KTU. I klasės mokiniams gimnazijos aplinkoje pasiūlyti 4 papildomi modeliai: programavimas „Processing“ aplinkoje ir robotika bei planimetrija ir finansai. II klasėje daugiau dėmesio skirs fizikos tyrinėjimams, chemijos technologijoms ir biotechnologijoms. Universiteto aplinkoje mokiniams sudarytos sąlygos stebėti praktinę veiklą fakultetuose, susipažinti su aukštosios mokyklos mokymo baze (laboratorijomis, kompiuterinėmis klasėmis, biblioteka, muziejumi ir kt.).

 

Vadovaujant gimnazijos direktorės pavaduotojai ugdymui Vytai Šiugždinienei ir KTU Studijų informacijos skyriaus vadovei Aurelijai Naseckaitei, įvairių dalykų mokytojams universiteto dėstytojai teikė dalykinę ir metodinę paramą, kartu rengė bendras ugdomąsias priemones, skaitė paskaitas, vedė mokomuosius renginius. Klasės auklėtojos ir matematikos mokytojos Jūratės Nenartavičienės globojami ir modulių mokytojų Eduardo Sosunovičiaus (robotika), T. Buzaičio (fizika), Vygando Banišausko (informacinės technologijos), Jolitos Noruvienės (finansai) palaikomi dalyvavo KTU organizuojamuose konkursuose, festivaliuose, protmūšiuose, karjeros dienose, eksperimentų stebėjimuose ir praktinėse laboratorijose. Per šiuos mokslo metus, svečiuodamiesi pas partnerius, mokiniai lankė KTU muziejų, susipažino su istorine prof. Kazimiero Vasiliausko medžiagų atsparumo laboratorija, stebėjo inžinieriaus Romualdo Jakubausko atliekamus bandymus, dalyvavo užsiėmime „Viešasis kalbėjimas ir lyderystė“ (lektorė Audronė Daubarienė), paskaitoje „Ar iš tikrųjų žinome savo teises ir pareigas: ką pasakytų Temidė“, kurią vedė dr. Vidmantė Giedraitytė, išklausė dėstytojos Liepos Bikulčienės paskaitą „Skaičiavimai naudingi mūsų sveikatai“ ir kt.

 

Mokiniams įsiminė vizitas į KTU „Santakos“ slėnį, užsiėmimai „Bloomberg“ laboratorijoje, veikla praktinėse dirbtuvėse „Etanolio koncentravimas pramoniniu rektifikatoriumi“. Mokiniai lankėsi Neardančių tyrimų metodų ir Presų laboratorijose, dalyvavo tryliktajame mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“, vykdė įdomiosios fizikos, chemijos eksperimentus, dalyvavo konferencijoje „Code the future“. Stebėjo užsiėmimą-diskusiją „Kaip tapau KTU VIP“ (lektorė Julija Kravčenko) ir „Fizikas – geriausiai apmokamas bedarbis“ (lektorius Dovydas Grigaitis). Kūrybines idėjas mokiniai galėjo įgyvendinti kūrybinėse dirbtuvėse „FabLab“.

 

Į klausimą „Kaip sekasi Alytaus Putinų gimnazijos KTU klasės pirmokams“ atsakė Gintarė Kazlauskaitė: „Aš savo ateitį ketinu sieti su tiksliaisiais mokslais. Pasirinkau šią klasę ir joje besimokydama supratau, kad matematika ir fizika – mano mylimiausios pamokos. Meilė biologijai ir chemijai niekur neišnyko, tik išaugo. Labiausiai šiais mokslo metais apsidžiaugiau, kai dovanų gavome virtualius, mokymosi tikslams skirtus 3D akinius. Tą akimirką be galo džiaugiausi, kad pasirinkau KTU klasę.“ Paklausta, ką patartų tiems, kurie dar neapsisprendė – rinktis KTU klasę ar ne, atsakė: „Būsimieji KTU klasės mokiniai turi žinoti, kad mokysis daug ir įdomiai, o išvykos į universitetą bus visada vertingos, nes studentai supažindina su KTU taisyklėmis, dėstytojai pasakoja apie studijų programas, daugiausia – apie tiksliųjų mokslų studijas. Įvairūs eksperimentai, žaidimai, bandymai, paskaitos, istorijos visada palieka įspūdį. Itin smagu, kai eksperimentai ir bandymai atkeliauja į gimnaziją. Buvimas KTU klasėje man leidžia labiau pažinti save, suprasti, ko noriu iš savęs ir aplinkinių, o pažintis su naujausiomis technologijomis praplėtė mano akiratį.“

 

Vienas geriausių įrodymų, kad KTU klasės mokiniai daug dirba ne veltui, tai faktas, jog regioninėse „First Lego League“ varžybose Kaune Alytaus Putinų gimnazijai atstovavo Ib gimnazistai: Evita Lukšaitė, Joris Kibildis, Laura Matulevičiūtė, Arvydas Mazauskas, Dominykas Nedzinskas, Vilius Jokūbas Šlikas, Justinas Šimas. Iš viso regioninėse varžybose dalyvavo 17 komandų iš įvairių Kauno regiono miestų, o Alytaus Putinų gimnazistai iškovojo 2-ąją vietą projektų turnyre.

 

Gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui V. Šiugždinienė, programos ir modelio pasiūlos iniciatorė ir veiklų vykdymo koordinatorė, teigia, kad toks ugdymo modelis pasiteisino ir Alytaus Putinų gimnazijos bendruomenei padeda kryptingai įgyvendinti savo misiją: „Ugdyti visapusiškai išsilavinusius, kūrybingus, verslius, aktyvius, pozityvias gyvenimo vertybes turinčius piliečius, gebančius pažinti save ir sėkmingai integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę“.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.