Pažinkime jausmų pasaulį su „Kimočiais“

Ilona Kairienė
,
Kauno l.-d. „Kodėlčiukas“ direktorės pavaduotoja ugdymui

Labai džiaugiamės prisijungę prie „Kimoči“ šeimos. Japonų kalboje „komochi“ reiškia „jausmas“. Kauno lopšelyje-darželyje „Kodėlčiukas“ nuo 2018 m. spalio pradėta vykdyti emocinio intelekto prevencinė programa „Kimoči“. Įstaigos pedagogai, susipažinę su šia programa, pradėjo ją taikyti ir tikslingai naudoti ugdymo(si) procese. Mokytojų tikslas – padėti vaikui išdrąsėti, išmokti kalbėti apie savo jausmus, kaip jaučiasi vienoje ar kitoje situacijoje, gebėti išklausyti draugus, paguosti juos, kalbėti gražius žodžius.

Su šia programa turime galimybę padėti įgyti žinių, įgūdžių, reikalingų, kad vaikas galėtų suprasti ir valdyti savo emocijas, globoti ir rūpintis kitais, spręsti keblias situacijas. Tokie įgūdžiai būtini siekiant gerų mokymosi rezultatų, bendraujant tarpusavyje ir lavinant emocinį intelektą. Tai lengvai į bet kokią ugdymo programą integruotos veiklos, padedančios vaikams įgyti pasitikėjimo savimi.

Į „Kimoči“ programą įtraukti specialistai: logopedė Irena Daugirdienė ir meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, Ignė Elena Bulbenko. Integruotas ugdymas suteikia veikloms išskirtinumo. Kauno lopšelio-darželio „Kodėlčiukas“ „Drugelių“ grupės mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Virginija Kulvietienė ir Rūta Balčiūnienė sukūrė „jaukius namus“, kuriuose gyvena „Kimoči“ personažai ir jų jausmai. Kai vaikui būna sunki diena, jis ateina į „Kimoči“ kampelį nusiraminti, pagalvoti. Šiame kampelyje yra tokie personažai: nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė. Kartais ryte mokytojos pasitinka ugdytinius su „Kimoči“ personažais. Vaikai (3–5 metų) su jais jau susidraugavo. Per ryto ratą aptariamas naujas jausmas. Vaikai pasakoja, kaip jaučiasi, kaip elgiasi jų draugai. Mokytojos pastebėjo, kad, prieš pradedant vykdyti šią programą, mažieji retai atsiprašydavo, atkreipdavo dėmesį į nuliūdusį draugą, nemokėjo patys spręsti problemų. Praėjus tam tikram laiko tarpui, jie išlaisvėjo, stengiasi užjausti draugus, paraginti atsiprašo.

 

„Drugelių“ grupėje vyko veikla, kurią vedė mokytoja metodininkė Virginija Kulvietienė. Veiklos tikslas – ugdyti vaikų gebėjimą ir norą padėti šalia esančiam draugui. Mažieji gebėjo įvardyti, kas juos džiugina, kas liūdina. Pateikė gero elgesio pavyzdžių, žaidė ir vaidino emocijas, kurias draugai turėjo atpažinti. Ugdytiniai draugavo su „Kimoči“ personažais, dėliojo jausmų pagalvėles. Džiugina tai, kad vaikams pavyko įvardyti ir valdyti jausmus. Grupėje vyravo geras mikroklimatas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.