Patyriminio ugdymo(si) diena penktokams

Indrė Šiurkienė
,
Akmenės gimnazijos mokytoja

Kovo 29 d. Akmenės gimnazijoje vyko projekto „Lyderių laikas 3“ renginys, į kurį sugužėjo Akmenės, Ventos, Papilės Simono Daukanto gimnazijų, Kruopių pagrindinės mokyklos ir Saulėtekio progimnazijos penktokai ir juos lydintys mokytojai. Ši diena buvo skirta patyriminiam ugdymui(si). Mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose, kuriose svarbiausia buvo aktyviai veikti, praktiškai pritaikyti, eksperimentuoti ir reflektuoti. Taip pat daug dėmesio buvo skiriama pasitikėjimui ir tikėjimui savimi.

 

Įvairių mokyklų penktokai sudarė saulučių, debesėlių, snieguoliukų, lašelių, purieniukų mišrias komandas. Susipažinti, nugalėti savo baimes ir gebėti draugiškai siekti bendrų tikslų svetimoje aplinkoje – rimti uždaviniai. Tačiau penktokams tai buvo linksmiausi ir lengviausi dienos iššūkiai. Taip pat mokiniams labai patiko veiklos, vykusios ne klasėje, o kitose erdvėse: Akmenės krašto muziejuje, Kamanų rezervato direkcijoje, Akmenės mieste, gimnazijos stadione ir pan. Penktokai norėtų kuo daugiau patyriminio ugdymo(si) pamokų. Daug smagiau įvairių dalykų mokytis aktyviai veikiant. Pavyzdžiui, matematikos ir gamtos mokslų buvo mokomasi skaičiuojant medžio amžių ir kamieno aukštį. Kalbų – kalbinant pašnekovą iš Brazilijos, užrašant interviu lietuviškai ir angliškai, taip pat išmokstant šokį braziliškais motyvais. Istorijos – ieškant tarpukario ženklų Akmenės mieste, naudojant programėlę telefone. Dailės kūrinius vaikai kūrė susipažinę su krašto muziejumi, o technologijų – kepdami velykinius sausainius ir jais puošdami šventinį medį. Gamtos mokslų – tirdami Kamanų pelkės vandenį ir konstruodami vėjo greičio matavimo prietaisą.

 

Po dienos įspūdžių penktokai plačiai šypsojosi, nes „Mokytis yra labai smagu!“ – paliudijo jie dienos apibendrinimuose. Dienos simbolis – medis – pasipuošė vaisiais (obuoliukais), ant kurių penktokai užrašė: „įdomios pamokos“, „geriau pažinau Akmenę“, „susiradau naujų draugų“, „viskas gerai sekėsi“, „labai geros mokytojos“, „išmokau, kad reikia saugoti gamtą“, „patiko išeiti iš mokyklos“, „norėčiau daugiau tokių projektų“, „ypač patiko ieškoti lietuviškų, žemaitiškų ir angliškų žodžių“, „patiko mokytis šokti“, „mano nuotaika gera, net jei kartais ir pasiklydau“, „išmokau matuoti vėjo greitį“, „labai patiko kepti sausainius“ ir t. t. Šios mokinių mintys atspindi puikų dienos rezultatą, o mums – mokytojams – tai yra didžiausias įvertinimas.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.