Paroda „Vanagas su vanagėliais“ Vilniaus A. Vienuolio progimnazijoje

Antanas Meištas
,
Vilniaus Antano Vienuolio prog-jos istorijos mokytojas metodininkas

1947 m. vasarą vieno Dzūkijos kaimo apylinkėse devyniolikmetė fotografė įamžino kariškomis uniformomis vilkinčius vyrus, kuriems draugiją palaikė plėšriųjų paukščių jaunikliai. Ši mergina, Gražina Pigagaitė-Vilbik, tuo metu žinojo tik tiek, kad tai – Lietuvos laisvės gynėjai, buvo įgijusi jų pasitikėjimą. Greičiausiai saugumo sumetimais ji neklausė fotografuojamų asmenų vardų ar slapyvardžių. Nuotraukas ir jų negatyvus atidavė pozavusiems asmenims. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir nuotraukoms išvydus dienos šviesą, ji sužinojo, kad užfiksuotuose vaizduose vienas žymiausių pokario pasipriešinimo vadų Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir jo pavaduotojas Albertas Perminas-Jūrininkas.

Tiesiog stebuklas, kad bidone po žeme bemaž pusę amžiaus slėptos nuotraukos sulaukė laisvės aušros. Negatyvas dėl drėgmės buvo nepataisomai sugadintas, tačiau jau atspaustas nuotraukas išsaugoti pavyko. Originalai perduoti Adolfo Ramanausko-Vanago dukrai Auksutei Ramanauskaitei-Skokauskienei.

Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorikas Dalius Žygelis viename iš susitikimų su partizano dukra išvydo šias nuotraukas, kurias pats iki tol bandė surinkti iš įvairių prieinamų istorijos šaltinių. Gana greitai kilo idėja šių nuotraukų ciklą paversti kilnojamąja paroda, kad kuo platesnis visuomenės ratas susipažintų su Adolfo Ramanausko-Vanago asmenybe ir partizanų veikla. Paroda pavadinta „Vanagas su vanagėliais“, ją sudaro plakatai, skirti nuotraukų atsiradimo istorijai, partizano biografijai, ir dvylika nuotraukų.

Parengta medžiaga svarbi ir dar vienu aspektu. Šiemet minime Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ąsias gimimo metines, 2018-ieji paskelbti legendinio partizano metais. Dėl kruopštaus istorikų ir kitų mokslininkų darbo atrasti ir identifikuoti legendinio kovotojo palaikai. O prie atradimo daug prisidėjo ir pats Dalius Žygelis, šioje srityje dirbęs nuo 2004 m. Tad ši paroda tampa dar aktualesnė.

 

Paroda pradėjo savo kelionę, kurios tarpinė stotelė – Vilniaus Antano Vienuolio progimnazija. Galbūt laimingas atsitiktinumas, o gal ir dėsningumas, kad D. Žygelis čia į pirmąją klasę atvedė savo sūnų, kaip istorikas tyrė sovietmečio disidento, šios mokyklos mokinio, o dabar direktoriaus Kęstučio Subačiaus KGB užvestą bylą. Direktoriaus iniciatyva progimnazijoje jau antri metai rengiamos parodos pokario rezistencijai atminti. Tokio tipo renginiams tai puiki terpė, skatinanti susipažinti su laisvės kovų istorija dar mokyklos suole, formuojanti paauglio vertybių sistemą. Tokio tipo parodos ypač naudingos mokinių tiriamajai veiklai ugdyti. Vizualinė informacija sužadina smalsumą, norą pažinti, o vėliau mokiniai renka medžiagą, ją sistemina ir pristato bendraklasiams. Vyksta diskusija, apibendrinimas, aiškinamasi, kas pavyko, o ką buvo galima padaryti geriau.

 

Adolfas Ramanauskas-Vanagas yra pavyzdys mokytojo, žmogaus, kovotojo, kuris meilę Tėvynei iškelia aukščiau asmeninių ir šeimos interesų. Žmogaus, kuris atsidavęs savo idealams ir pašaukimui net tamsiausią gyvenimo akimirką nepasidavė išdavystės pagundai. Belieka pritarti arkivyskupo Gintaro Grušo žodžiams, išsakytiems per pokario Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų vado laidotuvių ceremoniją: „Šiandien stovime prie tautos šaknų. Adolfas Ramanauskas-Vanagas pirmiausia buvo mokytojas. Išėjęs į mišką, jis toliau tęsė šį pašaukimą – tapo mokytoju jauniems kovos bendražygiams. Jo atsiminimai, dedikuoti dukrai, yra šio pašaukimo įgyvendinimas – pamoka mokytojo, kuris atiduoda gyvybę, kad paliudytų perduodamų vertybių tikrumą. Noriu paprašyti tėvų ir senelių, kad nueitumėte kartu su savo vaikais ir anūkais prie Vanago kapo, kad duotumėte jiems perskaityti Vanago atsiminimus. Tegul mūsų jaunimas pažįsta, kad tai – tauta, kuri turi tvirtą sielą, padėjusią nepalūžti, kaip sakė popiežius Pranciškus čia, Vilniuje“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.