Olimpinis mėnuo priešmokyklinėje grupėje

Živilė Jarašūnienė
,
priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

Vaikystė – gražiausias žmogaus gyvenimo laikotarpis. Šeima ir darželis – du partneriai, atsakingi už vaiko sveikatą ir visapusišką ugdymą. Itin svarbu suteikti tėvams kuo daugiau žinių, kaip formuoti vaikų sveikos gyvensenos įpročius, stiprinti sveikatą. Reikia nepamiršti, kad kūno sveikata priklauso nuo dvasinės sveikatos.

Siekdami stiprinti sveikatą, Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinės „Žirniukų“ grupės ugdytiniai kartu su manimi, priešmokyklinės grupės mokytoja Živile Jarašūniene, jau antrus metus iš eilės prisijungiame prie organizuojamų Olimpinio mėnesio projekto veiklų. Nors šis projektas labiau orientuotas pradinio ugdymo klasėms, bet mes, priešmokyklinukai, pastebėjome didžiulę naudą, nes įgyvendindami jo siūlomas veiklas paįvairinome savo kūno kultūros valandėles ir grupės veiklos užsiėmimus.

 

Olimpinio mėnesio projekto tikslas – bendradarbiaujant su pedagogais, padėti vaikams atrasti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą kaip įtraukią, linksmą ir naudingą veiklą.

Įgyvendindami nurodytas veiklas priešmokyklinukai buvo skatinami daugiau judėti, sveikiau maitintis, praleisti mažiau laiko prie ekranų, atkreipti daugiau dėmesio į savo paties gerovę, potyrius, emocijas.

Projekto eiga suskirstyta į keturias savaites.

 

Olimpinio mėnesio projekto pirma savaitė buvo skirta fiziniam aktyvumui. Daugelio tyrimų rezultatai patvirtina, kad fizinis vaikų aktyvumas yra siejamas su pagerėjusiu susikaupimu, pozityvesniu socialiniu elgesiu. Fizine veikla užsiimantys vaikai labiau savimi pasitiki, yra laimingesni ir labiau patenkinti savo gyvenimu. Organizuodama sporto veiklą, siekiau, kad užduotys padėtų mano grupės ugdytiniams tobulėti fiziškai, lavintų jų pažintinius gebėjimus, socialinius įgūdžius, didintų pasitikėjimą savimi. Per veiklas didinau vaikų motyvaciją judėti, atsižvelgiau į jų individualius poreikius, įvairiomis spalvingomis ir saugiomis priemonėmis skatinau spontanišką aktyvumą tiek salėje, tiek lauke. Vykdydami rekomenduojamas fizinio aktyvumo užduotis ir veiklas, nepamiršome olimpinių vertybių, kurios padeda ugdyti harmoningas ir doras asmenybes: draugystės, pagarbos, tobulėjimo.

 

Antra savaitė buvo skirta sveikai mitybai. Sveikos mitybos nauda – neabejojama. Vaikai, kurie sveikai maitinasi nuo mažens, tikėtina, suaugę naudosis įgytais ir išsiugdytais įpročiais visą likusį gyvenimą. Kasdien sveikai besimaitinantys vaikai gali būti budresni ir labiau įsitraukę į veiklas, kurios gerina jų susikaupimą ir mokymąsi. Kalbėdami apie sveiką mitybą, diskutavome apie sveikus maisto produktus ir jų naudą organizmui. Per užsiėmimus dalijome vaisius ir daržoves į dvi ar keturias dalis, vykdėme maisto degustacijas, mokėmės apibūdinti kvapą, skonį, naudojome „Atradimų dėžę“, kurioje apčiuopdami ieškojome vaisių ir daržovių. Panaudodami daržoves, atlikome įvairius eksperimentus ir meninius darbelius.

 

Trečią savaitę daug dėmesio skyrėme savo ir kitų gerovei tobulinti. Nors gana sudėtinga apibrėžti gerą vaiko savijautą, tačiau ši sąvoka glaudžiai susijusi su gyvenimo kokybe. Svarbiausias aspektas – vaikas turi jaustis mylimas dėl savo unikalumo. Mokėmės naujų pasisveikinimo būdų, stengėmės išsakyti savo nuotaikas, kas jas sukėlė. Atlikdami įvairias užduotis, mėginome atsipalaiduoti, susikoncentruoti tolesnei veiklai, kas bus labai svarbu ateityje dirbant su kitokiais susitelkimo ar dėmesingo įsisąmoninimo reikalaujančiais pratimais.

 

Paskutiniąją savaitę diskutavome apie laiką, praleidžiamą prie ekrano: televizoriaus, kompiuterio, telefono ir t. t. Akivaizdu, kad kuo mažiau laiko praleidžiama prie ekranų, tuo vaikas auga sveikesnis ir laimingesnis. Siekdami sumažinti vaikų prie ekranų praleidžiamą laiką diskutavome, kas yra ekrano laikas, kokie daiktai priskiriami ekranams, ką daugiausia vaikai veikia prie ekranų, kiek laiko per dieną turėtų prie jų praleisti? Diskusijų tikslas – kad vaikai pamažu vis daugiau sužinotų apie ekranų žalą ir neigiamą įtaką jų savijautai. Įpročius labai sunku pakeisti, bet informacija yra pirmas žingsnis link to. Siekdama sumažinti laiką, kurį vaikai praleidžia prie ekranų, su šia tema supažindinau ir vaikų tėvus. Per individualius pokalbius su tėveliais diskutavome apie vaikams daromą žalą praleidžiant per daug laiko prie ekranų. Dalijomės idėjomis apie ekrano laiko mažinimo būdus. Džiaugiuosi, kad tėveliai supranta šią problemą ir įvairiais būdais mėgina tam užkirsti kelią.

 

Labai džiaugiuosi, kad galėjau prisijungti prie šio Olimpinio mėnesio, nes:

  • buvo patrauklus programos turinys (dėmesį patraukė naujos, dar neatrastos užduotys ir idėjos);
  • užsiėmimai vaikams suteikė daug džiugių išgyvenimų, jie pradėjo labiau bendrauti tarpusavyje;
  • sportinės užduotys padėjo grupės ugdytiniams tobulėti fiziškai, lavinosi jų pažintiniai gebėjimai, socialiniai įgūdžiai, didėjo pasitikėjimas savimi;
  • išmokome naujų atsipalaidavimo būdų;
  • tėveliai domėjosi šios programos eiga ir pagal galimybes įsitraukė į įvairias veiklas bei diskusijas.

 

Olimpinis mėnuo suteikė naujų žinių, įgūdžių ir gerų emocijų. Kiekvienam vaikui, dalyvavusiam projekte, buvo įteiktas diplomas. Nuoširdžiai AČIŪ tariu savo grupės ugdytinių tėveliams, prisidėjusiems prie projekto vykdymo, nes partnerystės su tėvais plėtojimas, bendri darbai atlieka svarbų vaidmenį ugdant vaikus. Manau, ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai suprato, kaip svarbu tinkamai organizuoti veiklas, kad jos skatintų visapusišką vaikų vystymąsi ir užtikrintų tolesnį pasirengimą mokyklai.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.