Konferencija „A. spektro vaikai. Drauge ieškojimų ir atradimų keliu“

Inga Čemerienė
,
Panevėžio l.-d. „Pasaka“ direktorės pavaduotoja ugdymui, specialioji pedagogė

Lapkričio 6 d. Panevėžio „Žemynos“ progimnazijoje vyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „A. spektro vaikai. Drauge ieškojimų ir atradimų keliu“, skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams, specialiosios pedagoginės pagalbos specialistams, įstaigų vadovams ir tėvams. Konferenciją inicijavo ir organizavo Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“. Ši konferencija buvo planuota neatsitiktinai, lopšelyje-darželyje yra penkios specialiojo ugdymo grupės, viena iš jų skirta vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, dažnai visuomenėje įvardijamų autizmo vardu. Tiesiogiai ugdydami vaikus, turinčius A. spektro sutrikimus, dirbantys pedagogai ir kiti švietimo pagalbos specialistai pastebi, kad nuolat reikia gilinti savo žinias apie šių vaikų išskirtinį ugdymą.

 

Tą dieną į renginį gausiai rinkosi pedagogai, specialiosios pedagoginės pagalbos specialistai, tėvai iš įvairių Lietuvos miestų: Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Pasvalio ir Biržų. Konferencijos dalyvius pasveikino Panevėžio miesto savivaldybės švietimo ir jaunimo reikalų vyriausioji specialistė Ramunė Šileikienė bei įstaigos direktorė Alma Simonavičienė. Pirmoje konferencijos dalyje dalyviai klausėsi lektorių pranešimų, paremtų moksliniais tyrimais, asmeniniais pastebėjimais ir turima patirtimi. Pirmoji pranešėja Laima Mikulėnaitė, gydytoja, vaikų neurologė, socialinė pediatrė, Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja, konferencijos dalyviams pristatė pranešimą tema „Naujovės autizmo spektro sutrikimų diagnostikoje ir gydyme“. Antrąjį pranešimą skaitė Irina Butkienė, Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus ergoterapeutė, tema „Elgesio valdymas ir kalbos lavinimas taikant ABA terapijos principus“. Trečiasis pranešimas buvo Aušros Šlečkienės, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų filialo vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ logopedės, specialiosios pedagogės, tema „Struktūruotas mokymas. Taikymo principai ir galimybės“. Tai, kad konferencijos tema yra aktuali, atsispindėjo diskusijose su pranešėjais. Pasvarstymai, kas geriau: ugdytinių segregacija ar inkliuzija, kurie taikomi metodai pasiteisina, o kurie ne, ar ankstyvas diagnozavimas ir intervencija tikslinga, ar – ne?

 

Autorės nuotraukos

Antroji konferencijos dalis vyko atskirose sekcijose, kuriose konferencijos dalyviai rinkosi į apskritojo stalo diskusijas. Kiekvienoje sekcijoje vedėjai fiksavo dalyvių pastebėjimus, atsakė į rūpimus klausimus. Pasibaigus darbui sekcijose, visi susirinko apibendrinti konferencijos. Vedėjai pristatė klausytojams, kokias pagrindines mintis jie išreiškė, kas kelia didžiausią nerimą, ko reikėtų, kad kylančios problemos būtų įveikiamos. Aktualiausi konferencijos dalyvių pastebėjimai: kad ugdymo įstaigose, kuriose yra ugdomi vaikai, turintys A. spektro sutrikimų, nepakankamas švietimo pagalbos teikėjų skaičius, žinių bagažas, bendradarbiavimas tarp pedagogų, administracijos, tėvų, nepakankamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

Savo gerąja patirtimi dalijosi ir patys konferencijos dalyviai stendiniuose pranešimuose.

 

Lopšelis-darželis „Pasaka“ dėkoja pranešėjams, aktyviai dalyvavusiems pedagogams, specialistams, tėvams ir Panevėžio „Žemynos“ progimnazijai, suteikusiai pagalbą bei patalpas organizuojant konferenciją.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.