Nuotolinis Kaliningrado srities pedagogų mokymas

Aleksas Bartnikas
,
Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas 

Gegužės 28 d. Vilniaus lietuvių namų gimnazijos užsienio švietimo skyrius, Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojams, nuotoliniu būdu paruošė praktinį metodinį seminarą, kuriame dalyvavo 16 pedagogų. Seminaro tema: „Pamokos kitaip. Dvikalbis ugdymas nuotoliniu būdu“.

Naudodamos „Zoom“ konferencijų programą nuotolinį renginį vedė patyrusios lektorės, gimnazijos mokytojos Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė ir Greta Botyriūtė-Skiotienė.

 

Po seminaro temos pristatymo, nuodugniai aptarta „Mentimeter“ programėlė bei „Moodle“ platforma, jų galimybės; išsamiai pažvelgta į dvikalbį lietuvių kalbos ugdymą. Atkreiptas dėmesys į darbo su vaikais, kurie silpnai moka gimtąją kalbą, svarbą. Ši problema itin aktuali mūsų krašte, kuriame beveik 70 procentų lietuvių kalbos besimokančių vaikų gyvena mišriose šeimose.

 

Seminaro dalyviai susipažino su plačiu praktinių pavyzdžių spektru, darbo įrankiais, mokymo(si) medžiagos sisteminimu ir schematizavimu. Atliktas praktinis darbas. Renginio dalyviai galėjo gauti tiesiogines konsultacijas.

 

Esame tvirtai įsitikinę, kad šis nuotolinis metodinis seminaras, mūsų pedagogus paskatins lietuvių kalbos pamokose plačiau panaudoti interneto mokomuosius resursus nuotolinio mokymo(si) procese bei tinkamai ir efektyviai komunikuoti su Lietuvos mokytojais.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.