Netradicinė biologijos pamoka „Tyrinėju kartu su tėvais“

Janina Ašutaitytė
,
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus g-jos biologijos mokytoja metodininkė

Vasario 12 d. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje vyko netradicinė biologijos pamoka „Tyrinėju kartu su tėvais“. Pamoką tėvams organizavo Gamtos tyrimų būrelis, kuriam vadovauju aš, renginio sumanytoja, biologijos mokytoja Janina Ašutaitytė.

2020-ieji paskelbti Mokyklų bendruomenių metais, todėl renginio tikslas – stiprinti ryšį tarp atskirų gimnazijos bendruomenės grupių, kurti palankią emocinę aplinką, skatinti tėvus tapti aktyviais ugdymo proceso dalyviais. Į dviejų valandų trukmės pamoką buvo pakviesti tėvai, o užsiėmimus jiems vedė mokiniai. Renginio dalyviai ne tik klausė mokinių parengtų projektinių ir tiriamųjų darbų pristatymų, bet ir patys aktyviai įsijungė į praktines veiklas.

 

Tėveliams buvo pasiūlyti trys praktiniai darbai: mielių fermentacijos tyrimas, fermento katalazės aktyvumo nustatymas, krakmolo grūdelių dažymas ir stebėjimas pro mikroskopą. Dirbdami grupėse, dalyviai tyrė, kaip mielių fermentacijos greitis priklauso nuo maisto medžiagų kiekio, aiškinosi fermento katalazės aktyvumo priklausomybę nuo paviršiaus ploto, bet labiausiai visiems tėveliams patiko ruošti preparatus, juos dažyti ir pro mikroskopą stebėti krakmolo grūdelius. Pamokos dalyviai buvo labai aktyvūs, noriai įsitraukė į darbą, kėlė hipotezes, ruošė mėginius, pateikė rezultatus, formulavo išvadas, įsivertino darbus. Buvo smagu matyti, kaip tėvai džiaugiasi pasisekusiu bandymu ir klausia bei tariasi su savo vaikais dėl ne visai pavykusio rezultato. Šį kartą tėveliai mokėsi iš savo vaikų, kurie savo tėvams buvo mokytojais ir patarėjais.

 

Mokiniai ne tik vedė pamokas, bet ir iš anksto atsakingai ruošėsi visoms veikloms: planavo praktinius darbus, reikalingas priemones, rengė praktinių darbų aprašymus. Kiekviena mokinių grupelė buvo atsakinga už konkretų praktinį darbą, kuriam ruošėsi ir rūpinosi, kad viskas sėkmingai pavyktų. Todėl šio renginio metu buvo įgyvendinama ir savivaldaus mokinių mokymosi patirtis, kai besimokantysis tampa mokytoju ar lygiaverčiu mokytojo partneriu, gebančiu vadovauti mokymosi procesui.

Tėveliams buvo smagu dalyvauti šiuolaikinėje pamokoje ir patirti, kaip inovatyviai mokosi jų vaikai. Tikimės, kad glaudūs ryšiai tarp vaikų, tėvų ir mokytojų padės siekti ugdymo tikslų, puoselės bendruomeniškumą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.