Neįkainojama „Varpo“ gimnazijos mokytojų patirtis

Jovita Damijonaitienė

Pastaruoju metu Kauno „Varpo“ gimnazijos mokytojai sėmėsi gerosios patirties tarptautiniuose renginiuose pagal „Erasmus“ KA1 tarptautinį projektą „Mokau ir mokausi šiuolaikiškai“ – kursuose „Efektyvus IKT panaudojimas“ Jungtinėje Karalystėje ir „IKT pamokose“ Sicilijoje. Abu renginiai buvo skirti mokytojų skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti bei įvairioms internetinėms programoms taikyti pamokose.

Per kursus profesionalūs lektoriai mokytojams pristatė mokinio pažangos stebėsenai taikytinas priemones – „Plickers“, „Quizlet“, „Smartlab“ ir kt., kuriomis galima naudotis, turint išmanųjį telefoną arba kompiuterį. Taip pat gimnazijos mokytojai sužinojo, kaip galima kaupti informaciją ir ją perduoti mokiniams, panaudojant internetines talpyklas „Google keep“, „Padlet“ ir kt. Mokymų dalyviai išmoko naudotis „Edmodo“ platforma, „Filmora“ – filmų kūrimo programa, „Prezi“ bei „Dropbox“ teikiamomis galimybėmis. Dirbdami tarptautinėse grupėse, mokytojai patobulino anglų kalbos gebėjimus, bendradarbiavimo įgūdžius, atliko praktinių užduočių, kurias jau taiko savo pamokose gimnazijoje.

 

Mokytojų nuomone, dalyvavimas tarptautiniuose mokymuose – itin naudinga patirtis, nes perimamos kitų šalių gerosios praktikos, tobulinamos kalbinės kompetencijos natūralioje aplinkoje, užmezgami naujo tarptautinio bendradarbiavimo ryšiai, o įgytos žinios apie naujausias skaitmenines ir informacines technologijas perduodamos kolegoms tiek gimnazijoje, tiek už jos ribų. Visgi labiausiai šių kursų naudą pajunta mokiniai – vos suspėję grįžti mokytojai jau skuba taikyti naujoves savo pamokose.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.