Neformalus vaikų švietimas, kiek tai įmanoma, gali vykti nuotoliniu būdu

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija savivaldybių, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų vadovų prašo, kad karantino laikotarpiu nenutrūktų vaikų neformalusis švietimas. Kiek tai įmanoma, jis gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu.

 

Pasirenkant nuotolinio ugdymo būdą ir priemones, reikėtų atsižvelgti į tai, kad kuo daugiau mokinių turėtų galimybes tuo pasinaudoti. Jeigu yra galimybė, rekomenduojama organizuoti vaizdo konferencijas. Renkantis nuotolinio ugdymo būdą reikėtų apsvarstyti ir įvertinti, kokios programos, jų dalys ar moduliai tiktų nuotoliniam darbui su vaikais. Taip pat reikėtų nusimatyti, kokiu būdu švietimo teikėjas gaus grįžtamąjį ryšį apie mokinio atliktas užduotis.

 

Informacija apie darbo organizavimo tvarką karantino laikotarpiu turi būti skelbiama įstaigos interneto svetainėje, apie tai informuojami vaikų tėvai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija prašo visų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų, taip pat ir meno, muzikos, sporto mokyklų steigėjų koordinuoti pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu, teikti metodinę ir informacinę pagalbą, kad ugdymo procesas vyktų kaip galima sklandžiau.

 

Ugdymo procesas visose švietimo įstaigose sustabdytas nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nurodo, kad savivaldybės ir kiti mokyklų steigėjai bei mokyklų vadovai iki kovo 30 d. pasirengtų visuotiniam nuotoliniam mokymui, jei karantinas tęstųsi ir pasibaigus mokinių atostogoms.

Ministerija parengė rekomendacijas dėl nuotolinio mokymo, pradėtos internetinės konsultacijos, sukurta ir nuolat pildoma skaitmeninio mokymo bazė https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis.

 

ŠMSM inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.