Naujos kartos mokytojų rengimas VDU Švietimo akademijoje Vilniuje ir Kaune

Doc. dr. Rasa Matonienė
,
VDU Švietimo akademijos kanclerės pavaduotoja

2019 m. sausio 2 d. po trijų universitetų – Lietuvos edukologijos universiteto (LEU), Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU), Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) – integracijos veiklą pradėjo VDU Švietimo akademija. Jos pagrindinė funkcija – rengti naujos kartos mokytojus.

VDU nuotr.

Pedagogų rengimas Švietimo akademijoje grįstas tyrimais ir šiuolaikiniais mokytojų ir mokinių poreikiais. Naujasis mokytojų rengimo modelis buvo parengtas subūrus Lietuvos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Suomijos, Estijos, Šveicarijos, Škotijos, Austrijos, Lenkijos ekspertus. Taip pat Akademija yra pasirašiusi sutartis su Talino, Turku, Liucernos, Edinburgo ir kitais universitetais, aktyviai bendradarbiauja su nacionaliniais partneriais – 80 Lietuvos mokyklų, 60 savivaldybių.

 

Pagrindiniai naujosios sistemos akcentai – platus visapusis išsilavinimas, daugiakalbystė, tarptautiškumas ir verslumas. Rengiami skaitmeniškai kompetentingi mokytojai, skatinamas pedagoginių inovacijų kūrimas, akcentuojama įtrauktis ir ugdymo poreikių įvairovė, taikomi inovatyvūs ugdymo ir mokymosi metodai.

VDU Švietimo akademija taip pat parengė net su penkiomis institucijomis vykdomą Lenkų kalbos ir literatūros bakalauro studijų programą (Vilniuje). Plėtojant daugiakultūriškumo tradiciją ir tęsiant jau ilgus metus plėtojamą bendradarbiavimą su mokyklomis, kuriose dėstoma lenkų kalba, susitarta dėl programos vykdymo ilgalaikėje perspektyvoje.

Švietimo akademija šalia siūlomų bakalauro pedagogikos studijų taip pat suteikia galimybę Vilniuje rinktis unikalias magistrantūros studijų programas, kurių nėra kitose sostinės aukštosiose mokyklose.

 

VDU Švietimo akademija stiprina veiklą ir kaip mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centras Lietuvoje. Švietimo akademija sutelkė viso universiteto edukologų, dalyko didaktų, psichologų potencialą ir stiprina mokytojų kvalifikacijos tobulinimą Kaune ir Vilniuje, akcentuojant mokytojų kompetencijų tobulinimą. Plėtojamas Vilniaus regiono mokytojų perkvalifikavimas, antro mokomojo dalyko dėstymo kompetencijų įgijimas, stiprinamos įvairių modulių studijos, kurios suteikia papildomas kompetencijas dirbantiems mokytojams.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.