Naujas „Erasmus+“ projektas Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelyje-darželyje

Božena Petrulevič
,
Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio direktorė

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio-darželio bendruomenė įsitraukė jau į antrą „Erasmus+“ projektą „IKT ir robotika ikimokykliniame ugdyme: patrauklesnis mokymosi būdas“ („ICT and robotics in preschool education: a more attractive way for learning“). Projektas tęsis 2 metus. Projekte su mumis dalyvauja dar penkių ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojai ir vaikai iš Latvijos, Estijos, Švedijos, Ispanijos ir Graikijos.

 

Šio projekto dėka bus patobulintos skaitmeninės mokytojų ir vaikų kompetencijos, įtraukiant robotikos veiklas, darbą su IKT bei STEAM metodiką į įstaigos kasdienybę.

Projektu siekiama: integruoti išmaniuosius įrenginius į ugdymo procesą; skatinti vaikų kritinį mąstymą, tobulinti vaikų mokymosi ir socialinius įgūdžius, iniciatyvumą bei kūrybiškumą; ugdyti vaikų savarankiškumą, bendradarbiavimą ir atsakomybę, žaidžiant su kitais vaikais; ugdyti mokytojų ir vaikų skaitmenines kompetencijas, naudojant naujus kompiuterinius įrenginius ir interaktyvias programas.

Mokytojai kurs naują skaitmeninę mokymosi aplinką vaikams, kurioje vaikai pažins darbą su planšetiniais kompiuteriais, robotais bei „Lego“ robotais.

 

Visos projekto sritys mums yra naujos ir dar mažai pažįstamos, todėl tikimės įgyti tinkamų praktinių žinių bei kompetencijų, vykdant projekto veiklas bei dalijantis gerąja patirtimi su kitų įstaigų mokytojais ir stebint jų veiklas pažintinių vizitų metu.

 

Pirmas mūsų mokyklų partnerių susitikimas vyko Graikijos mieste Trikaloje. Ši šalis yra projektą koordinuojanti šalis. Pažintinio vizito metu turėjome galimybę susipažinti ne tik su šalių partneriais, bet ir galimybę dalyvauti praktinėse veiklose, kurių metu vyko parodomieji užsiėmimai iš robotikos, dirbant su „Bee-Bot“ robotais, bei naudojant planšetinius kompiuterius ir puikias interaktyvias priemones, lavinančias vaikų kūrybiškumą bei loginį, kritinį mąstymą.

 

Vyrauja nuomonė, kad šiuo metu mokytojas į savo kasdienes veiklas turėtų įtraukti šiuolaikines technologijas jau darželyje, todėl jis privalo mokėti jomis naudotis, kad šios naujovės atneštų vaikams naudos ir jų nežalotų. Graikijos atstovė Anna Magkiosi pasidalijo patirtimi apie interaktyvių programų naudojimą ugdymo procese. Pristatymo metu susipažinome su programa https://studio.code.org/s/course1, kurios dėka vaikai kartu su mokytojais mokosi programavimo pagrindų. Taip pat dirbome grupėse su programėle „QUIVER“ http://www.quivervision.com/, kurios dėka piešinių spalvinimas vaikams tampa dar labiau patrauklus, nes nuspalvinti paveiksliukai „QUIVER“ programėle tampa 3D iliustracijomis. Kita įdomybė skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams – 4D kortos, kurios virtualioje aplinkoje ne tik atgyja, bet dar ir skleidžia garsus bei juda. Taigi ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje gali būti įdomesnis ir patrauklesnis.

 

Pažintinio vizito metu taip pat susitikome su Trikalos miesto Meru Dimitris Papastergiu bei tuo metu Trikaloje viešinčiu Vokietijos ekonominio bendradarbiavimo ir vystymo ministerijos viceministru Norbertu Bartlu. Susitikimo metu pristatytas mūsų projektas, pagrindinė projekto idėja, bei šalys, dalyvaujančios projekte. Svarbu paminėti, kad visos bendrojo ugdymo mokyklos ir dalis ikimokyklinio ugdymo įstaigų buvo aprūpintos robotikai skirtomis priemonėmis.

 

Visos šio projekto veiklos yra kryptingos, įdomios ne tik vaikams, bet ir mokytojoms, todėl tikimės, kad net pasibaigus projektui sugebėsime ir mes dalytis gerąja patirtimi su kitomis ikimokyklinio ugdymo įstaigomis.

 

Projekto įgyvendinimui finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Straipsnyje atspindėtas Dotacijos gavėjo požiūris.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.