Mokytojo padėjėjo ir dalyko mokytojo sąveika

Rasa Dauliuvienė
,
renginio organizatorė, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos pradinio ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja

Vasario 15 d. Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje vyko apskritojo stalo diskusija „Mokytojo padėjėjo ir dalyko mokytojo sąveika, lūkesčiai, siekiant efektyvios pagalbos mokiniui“.

 

Joje dalyvavo 11 progimnazijų, specialiųjų mokyklų mokytojų padėjėjai, specialieji pedagogai, logopedai, administracijos atstovai.

 

Buvo pristatyti pranešimai apie mokytojo padėjėjo vaidmenį sistemoje: „Vaikas-šeima-mokykla“, „Mokytojo padėjėjo galimybės ir iššūkiai teikiant pagalbą SUP mokiniams“, „Mokytojo ir mokytojo padėjėjo bendradarbiavimas ir darbo dermės iššūkiai“.

Progimnazijos direktorė Rita Tamašauskienė pasidžiaugė savalaikiu ir aktualiu renginiu, primindama įtraukiojo ugdymo svarbą ir pasirengimo būtinybę visai švietimo bendruomenei.

 

Renginio dalyviams kilo daug klausimų apie mokytojo padėjėjo funkcijas, kompetencijas, pareigybės aprašą, deleguojamus lūkesčius, Svarstyta, kaip efektyviai bendradarbiauti su dalyko mokytoju, mokinio tėvais, kaip ir kiek reikėtų teikti pagalbos vaikui ir jo mokytojui.

 

Į daug klausimų nepavyko atsakyti… Artėja 2024 m. Ar švietimo įstaigos pasirengusios įtraukiajam ugdymui, ar tam buvo pakankamai laiko? Ar sutvarkyta materialinė bazė, ar mokyklose pakanka specialistų, ar specialiųjų kompetencijų turi mokytojai?

 

Apibendrinus diskusiją, numatyta, kad PPT specialistai tęs labai veiksmingą mokytojų padėjėjų savipagalbos grupių veiklą, organizuos informacinius renginius mokytojams dalykininkams.

 

Dėkojame diskusiją padėjusiems organizuoti Šiaulių miesto PPT specialistams, VUŠA atstovams.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.