Mokyklų vaiko gerovės komisijos bendradarbiavimas su Kauno miesto savivaldybių administracijos vaiko gerovės komisija

Vilija Barzdžiuvienė
,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorės pavaduotoja

Tęsiama tarpinstitucinė prevencinė programa „Planingų ir sistemingų priemonių, padedančių stiprinti mokinio asmenybės ir aplinkos apsauginius veiksnius ir mažinti rizikos veiksnių įtaką, visuma“, atliepianti Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotą nacionalinę socialinio saugumo kampaniją „Už saugią Lietuvą“.

Kovo 28 d. Kauno apygardos prokuratūra ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras organizavo teisinio švietimo renginį – pokalbių stalą „Mokyklų vaiko gerovės komisijos svarba ir bendradarbiavimas su Kauno miesto savivaldybių administracijos vaiko gerovės komisija“ ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijos nariams.

Apygardos prokuratūros Ketvirtojo skyriaus vyriausioji prokurorė Daiva Brudnienė aptarė itin aktualius klausimus: atkreiptas dėmesys į mokyklų vaiko gerovės komisijų kreipimąsi laiku į savivaldybės vaiko gerovės komisiją, kuri priima sprendimus dėl minimalios ir vidutinės priežiūros skyrimo būtinumo; pabrėžta būtinybė pateikti informaciją ne tik apie mokyklos nelankymą, bet ir apie mokyklose vykdomas nusikalstamas veikas, administracinius nusižengimus ar kitus vaiko teisių pažeidimus. Išanalizuota, kaip juos atpažinti, atskirti ir kaip reaguoti, kada ir kokioms institucijoms pateikti informaciją.

Taip pat diskutuota apie rūkymą, narkotines medžiagas, smurtą mokykloje ir kokių imtis priemonių gavus informaciją apie smurtą artimoje aplinkoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.