Mokomės žaismingai ir kūrybingai

Loreta Naujikienė
,
direktorės pavaduotoja ugdymui

Vilniaus Jono Laužiko konsultacinio-mokymo centro bendruomenė nuo 2007 m. įsitraukė į Europos ligoninių mokyklų bendrystę. Kartu su Jungtinės Karalystės, Austrijos, Ispanijos, Italijos, Prancūzijos, Norvegijos, Švedijos ir kitų šalių šio profilio mokyklomis vykdome tarptautinius „Comenius“, „Erasmus+“ projektus, skirtus dalytis Europos šalių mokyklų sergančių vaikų ugdymo patirtimi. Jau antrus metus mūsų centras ir trijų Europos šalių – Italijos, Ispanijos ir Suomijos – gydymo įstaigų mokytojų bendruomenės kartu dalyvaujame tarptautiniame „Erasmus+“ projekte „MagneMathICTs. Pills to cure math colds“.

 

Projektų koordinatorės Genovaitės Petrauskienės teigimu, šis projektas skiriasi nuo prieš tai vykdytų programų savo specifika: jame dalyvaujantys mokytojai kuria įvairias metodines priemones, skirtas 1–6 klasių sergantiems mokiniams ugdyti netradiciniais metodais. „Gerai, kad galime išbandyti Montesori, Singapūro, Valdorfo, Reggio Emilia ir kitų pedagoginių sistemų matematikos mokymo būdus“, – teigė centro mokytoja Nerita Bagdzevičienė. Elgesio ir kitų sutrikimų turintiems mokiniams labai patinka sudėtingų matematikos dalykų mokytis žaidžiant įvairius žaidimus. Mokytojų darbo grupė, vadovaujama Ramunės Stanevičienės, kompiuterinius matematinius žaidimus sugrupavo pagal matematikos sritis, kurios pateikiamos projekto interneto puslapyje (http://erasmusmagnemathicts.blogspot.lt/p/the-project.html ). Tokiu būdu matematikos mokomasi interaktyviai ir žaismingai. Mokiniai po užsiėmimo turi apibūdinti nagrinėtą žaidimą, o tai ugdo abstraktųjį mąstymą, skatina refleksiją, moko kritiškai mąstyti, daryti išvadas. Projekto veikla skatina mokomųjų dalykų integraciją – sukurtomis metodinėmis priemonėmis gali naudotis matematikos, pradinio ugdymo, užsienio kalbų mokytojai. „Mokymo priemones savo pamokose naudoju mokydama skaičių, figūrų“, – kalbėjo anglų kalbos mokytoja.

 

Įgyta patirtimi, sukurtomis priemonėmis mokytojai dalijasi interneto erdvėje ir per tarptautinius susitikimus. Pedagogai gilinasi į skirtingų pedagoginių sistemų pasiekimus, bando juos pritaikyti sergančių vaikų ugdymui. „Projekto dalyviai patobulino kompiuterinio raštingumo įgūdžius, nes išmoko dirbti įvairiomis naujomis programėlėmis, praplėtė anglų kalbos žinias. Projekto darbai skelbiami centro interneto svetainėje, juos gali peržiūrėti visi jos lankytojai. Įdomia nauja patirtimi buvo dalijamasi mokytojų tarybos, metodinių grupių pasitarimuose“, – teigė matematikos mokytoja Lina Židonienė.

Dalyvaudami „Erasmus+“ projekte „MagneMathICTs. Pills to cure math colds“ centro mokiniai ir mokytojai, bendradarbiaudami tarpusavyje ir su užsienio mokyklomis, linksmai ir kūrybingai mokosi rimtų dalykų.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.