Švietimo iššūkiai ir pokyčiai sukvietė vadovus į konferenciją

Balandžio 4 d. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė konferencija „Švietimas šiandien: pokyčiai, iššūkiai, aktualijos“, skirta švietimo įstaigų vadovams. Konferenciją inicijavo Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacija.

 

Į konferenciją susirinko beveik šimtas švietimo įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų iš visos Lietuvos. Konferencijoje buvo siekiama, kad dalyviai įgytų teorinių žinių apie mokyklų finansavimą, būtų sustiprinta pozityvių vertybių pajauta, motyvacija pokyčiams, gebėjimai remiantis duomenimis formuoti švietimo įstaigos veiklą. Šiems tikslams įgyvendinti konferencijos organizatoriai pakvietė Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorių Aidą Aldakauską, Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoją dr. Ritą Dukynaitę, diplomatą, politiką, Kauno technologijos universiteto Europos instituto vadovą Vygaudą Ušacką, Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkę, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos direktorę Jolitą Andrijauskienę ir Vilkaviškio rajono Kybartų parapijos kleboną Vaidotą Labašauską.

 

Sveikindama konferencijos dalyvius Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktorė Daina Juškauskienė teigė, kad norint įveikti švietimo sistemos iššūkius būtina kalbėtis visiems kartu – ministerijai, politikams, savivaldybių, profsąjungų atstovams, mokyklų vadovams, mokytojams. Direktorė pabrėžė didelį įstaigos vadovo vaidmenį, nes būtent jis turės telkti bendruomenę naujiems darbams ir pokyčiams įgyvendinti.

Konferencijos moderatoriai Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Domantienė ir kūno kultūros mokytojas metodininkas Evaldas Kučiauskas, kviesdami pranešėjus kalbėti, rėmėsi Teodoro Ruzvelto žodžiais: „Mokyti žmogų žinių, o ne vertybių reiškia grėsmę visuomenei.“ Apie vertybių svarbą kalbėjo kunigas V. Labašauskas, ypač pabrėždamas šeimos vaidmenį ugdymo procese. Politikas V. Ušackas supažindino su projekto „Misija Sibiras“ atsiradimo istorija, statistika, projekto svarba jauno žmogaus pilietiškumo ugdymui, kalbėjo, ką reiškia būti aktyviu piliečiu, ar tikrai pilietiškumas šiandieniniame pasaulyje yra vertybė, kaip ugdyti gerą pilietį ir kaip tokiam tapti.

 

Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos pirmininkė, Klaipėdos Zudermano gimnazijos direktorė J. Andrijauskienė dalijosi mintimis apie švietimo įstaigų vadovų laukiančius pokyčius. Daug dėmesio sulaukė jos pranešimas „Kaip gyveni, vadove?“. Direktorė kalbėjo apie mokytojo prestižo kėlimą, direktorių vaidmenį skirstant mokytojams etatus, kaip etatinio darbo apmokėjimas paveiks mokyklos bendruomenę, kėlė klausimą, kiek mokyklos vadovas yra atsakingas už mokytojo darbo kokybę.

 

Konferencijoje buvo akcentuota, kad šiuolaikinis gyvenimas reikalauja vis aukštesnės švietimo kokybės. Aukštai švietimo kokybei provokuoti ir jai laiduoti reikia patikimų duomenų šaltinių ir priemonių. ŠMM Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja dr. R. Dukynaitė skaitė pranešimą „Ką kalba duomenys apie Lietuvos mokyklą. Dabartis ir tendencijos“. Lietuvos mokinių pasiekimus ŠMM atstovė aptarė remdamasi TIMSS, ICCS, PIRLS, PISA tyrimais. Ji pabrėžė, kad visoms šalims suvaldyti SEK (socialines, ekonomines, kultūrines) pasekmes švietimo priemonėmis yra didelis iššūkis, aptarė XXI a. dešimt svarbiausių gebėjimų, akcentuodama emocinio intelekto, kūrybiškumo, kritinio mąstymo svarbą.

 

Ypač buvo laukiama ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktoriaus A. Aldakausko pranešimo „Mokyklų finansavimo pokyčiai“. Visiems švietimo įstaigų vadovams rūpėjo iš ŠMM atstovo išgirsti apie mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos įgyvendinimą mokykloje, ar tikrai jis mokytojams suteiks daugiau stabilumo ir saugumo, ar atlygis už darbą bus socialiai teisingesnis. Vadovai teiravosi, kaip dalyti etatą mokytojams, turintiems iš viso 5 pamokas ir dirbantiems keliose mokyklose. Ministerijos darbuotojas teigė, kad veiksmingai paskirstyti etatus ir mokytojų darbus pagal jų kompetencijas turės mokyklų vadovai.

 

Konferencijos pabaigoje vyko Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos (LPMA) narių susirinkimas, per kurį jos prezidentas Darius Mockus pateikė ataskaitą, vyko LPMA tarybos, revizijos komisijos, prezidento, viceprezidento ir sekretoriaus rinkimai bei išrinktosios LPMA tarybos posėdis.

Konferencijos organizatoriai linkėjo nebijoti kelti sau iššūkių, nes tai viena didžiausių galimybių tobulintis. Ir vėl remtasi T. Ruzvelto žodžiais: „Vienintelė kliūtis mūsų rytdienos planams įgyvendinti gali būti šiandienės mūsų abejonės.“

 

 

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagr. m-klos inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.