Mokomės kitaip. Inžinerija kaip ugdymo strategija priešmokykliniame amžiuje

Justina Valančienė
,
Klaipėdos l.-d. „Dobiliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Pluščiauskienė
,
Klaipėdos l.-d. „Dobiliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Kaip žinia, nuo 2016 m. priešmokyklinis vaikų ugdymas Lietuvoje yra privalomas. Remiantis „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa“ (2014 m.), priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą“. Priešmokykliniu ugdymu siekiama lavinti socialinę, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninę kompetencijas, kurias vaikai ugdosi integraliai tiek spontaniškų, tiek organizuotų veiklų metu. Visos 5 kompetencijos – tolesnio vaiko gyvenimo sėkmės pagrindas.

 

Norint sudominti šiuolaikinį priešmokyklinuką, prisidedant prie jo sėkmingos mokymosi mokykloje pradžios, pedagogui ugdymo procese tenka taikyti būdus ir metodus, kurie stiprintų kiekvieno vaiko mokymosi motyvaciją, skatintų jį augti ir tobulėti. Juk savarankiškas, smalsus, aktyvus, bendraujantis, orus, kūrybiškas, sėkmingai besimokantis priešmokyklinukas – kiekvieno ugdytojo siekis.

 

Vadinamieji Alfa kartos vaikai, mūsų esami ir būsimi priešmokyklinukai, – nekantrūs, imlūs, judrūs, nuovokūs, smalsūs, atviri, greiti, norintys tyrinėti, bandyti, eksperimentuoti, technologiškai raštingi, o mokytojas jiems reikalingas kaip pagalbininkas, tad ugdomajame procese labai svarbu sudaryti galimybes veikti pačiam vaikui. Puikus būdas tai padaryti – įvairios STEAM (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai, matematika) veiklos, kuriose skatinamas vaikų aktyvumas, smalsumas, kritinis mąstymas, kūrybiškumas, motyvacija kurti, konstruoti, tyrinėti, eksperimentuoti, bandyti, atrasti, suprasti.

 

Viena iš STEAM veiklų – INŽINERIJA. Tai įvairių medžiagų panaudojimas kuriant, projektuojant. Kai priešmokyklinukai iš akmenukų, pagaliukų, šiaudelių, popieriaus kuria įvairias konstrukcijas, iš dėžių konstruoja namus, garažus, televizijos bokštus, kuria laivus ir juos plukdo, suvokia, kaip pakelti panardintą laivą ar nuskraidinti lėktuvėlį naudojant šiaudelį, jie tampa inžinieriais. Juk svarbiausias inžinerijos tikslas – rasti problemą, kurią reikia išspręsti, ir pasiūlyti jos sprendimo būdą.

 

Kelios mūsų išbandytos inžinerinės idėjos, kurios sužavėjo priešmokyklinukus:

  • Laivų konstravimas iš to ką rado „STEAM“ dėžėse.
  • „Mąstymo žemėlapio“ kūrimas: Kas gyvena vandenyje? Kas gyvena sausumoje? Kas gyvena ir vandenyje, ir sausumoje?
  • Inžineriniai sprendimai, plukdant povandenį ir sukurtą ir iš šaukto laivą „Šaukštlaivį“.
  • Namų, televizijos bokštų, tiltų, viadukų statyba, transporto priemonių gamyba, panaudojant įvairias medžiagas.
  • Televizoriaus, pašto dėžučių gamyba.
  • Pažintis su elektros grandine, ją panaudojant savo kūrybiniuose darbuose.
  • Robotukų (pavyzdžiui, piešiančių kiškučių, šokančių gėlių) kūrimas.
  • Programavimo pagrindų įtvirtinimas su robotu-bitute „Blue-bot“.
  • Bandymai, tyrinėjimai ir eksperimentai, ieškant ryšio tarp priežasties ir pasekmės (pavyzdžiui, „Magnetinis laukas“, „Vulkanas“, „Dingęs vanduo“, „Kristalų auginimas“, „Baliono paslaptys“, „Saulės energija“ ir kt.).

 

Inžinerija sužavėjo ir įtraukė kiekvieną. Priešmokyklinukai ne tik įgijo naujų žinių, bet ir išmoko iškilusioms problemoms numatyti ir rasti naujų sprendimo būdų. Jie ėmė labiau pasitikėti savo jėgomis, tapo savarankiškesni, gebantys tartis ir susitarti komandoje, parodyti savo galimybes ir tuo pačiu prisiimti atsakomybę.

 

Galime drąsiai teigti, kad inžinerija, suteikia galimybę plėtotis vaikų kūrybiškumui, socialiniams įgūdžiams, ugdo jų pažintinę kompetenciją bei padeda mokytis, sėkmingai ugdytis ir tobulėti.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.