Mokomės bendraudami ir mokydami

Violeta Židonienė
,
Joniškio „Aušros“ g-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tarptautinių projektų koordinatorė gimnazijoje

Garsus Antikos mąstytojas Seneka teigė, kad mokydami mokomės. Tuo spalio mėnesį galėjo įsitikinti Joniškio „Aušros“ gimnazijos bendruomenė ir gimnazijoje apsilankę devynių Europos šalių (Lenkijos, Vengrijos, Italijos, Estijos, Portugalijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Slovakijos) pedagogai, įgyvendinantys du tarptautinius projektus. „Aušros“ gimnazijoje projektus kuruoju aš, Violeta Židonienė, Kęstutis Motiejuitis ir Lina Karkliuvienė. Šiuo metu gimnazijoje vykdomi keturi „Erasmus+“ KA2 strateginių mokyklų partnerysčių projektai.

 

Spalio 8–11 d. mokykloje vyko tarptautinio projekto „What’s Your Impact on Earth?“ pirmųjų metų vertinimo ir antrųjų planavimo susitikimas, kuriame dalyvavo trylika mokytojų iš penkių Europos šalių. Šio projekto tikslas – išsiaiškinti žmogaus įtaką Žemei, todėl „Aušros“ gimnazijoje apsilankę svečiai per tarptautinį mobilumą lankėsi Mūšos tyrelio telmologiniame draustinyje, domėjosi Miknaičių ežero vandens kokybe ir planavo būsimus tyrimus. Tai buvo antroji projekto dalis. Iš viso dvejus metus truksiantis projektinis darbas padalytas į 4 sritis: pirmą pusmetį tyrinėjama žemė, antrą – oras, trečią – vanduo, o ketvirtą – maistas. Per pusę metų, skirtų temai analizuoti, mokiniai visose projekte dalyvaujančiose šalyse atlieka tyrimus, bandymus, kurių rezultatus apibendrina per susitikimus rengiamuose pristatymuose, diskusijose anglų kalba.

Išvykus pirmiesiems svečiams gimnaziją aplankė projekto „Conservation of Food“ dalyviai – pedagogai iš Vokietijos, Slovakijos ir Prancūzijos. „Aušros“ gimnazijoje vyko šio projekto planavimo darbai. Simboliška, kad projektas apie maisto konservavimą pradedamas rudenį, kai visa gamta siūlo gėrybes, kurias reikia sveikai paruošti žiemai. Projekto partneriai tarp susitikimų dirbs ir kurs savo mokyklose, derins teorines ir praktines matematikos, biologijos, chemijos, geografijos, informacinių technologijų ir anglų kalbos žinias.

 

Spalio 22 d. pasidalyti gerąja patirtimi ir pasisemti naujų minčių į gimnaziją atvyko ir kaimyninės Latvijos Alūksnės valstybinės gimnazijos 20 mokytojų. Aušriečiai vedė atviras pamokas, paskui kartu su kolegomis diskutavo įvairiais pedagoginio darbo klausimais, aptarė panašumus ir skirtumus tarp abiejų šalių švietimo sistemų, mokymo metodus ir būdus, skatinančius mokinių mokymosi motyvaciją.

 

Labai smagu ir svarbu, kad intensyviai projektinėse veiklose dalyvaujantys mokiniai (į kiekvieną tarptautinį mobilumą išvyksta 3–5 gimnazistai) gilina chemijos, biologijos, informacinių technologijų žinias, anglų kalbos vartojimo įgūdžius ir sociokultūrines kompetencijas, o mokytojai turi galimybę tobulinti kvalifikaciją. Į projektines veiklas aktyviai, noriai įsitraukia ir tėveliai. Tad projektinė veikla tampa ne tik galimybe tobulėti, bet ir, kaip sakė Vydūnas, dvasioje išgyventi brolybę, tai yra kurti darnią, motyvuotą gimnazijos bendruomenę.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.