Matematika darželyje

Raimonda Žemaitienė
,
Šakių l.-d. „Berželis“ ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vaikai turi įgimtų gabumų matematikai, nuosekliai juos lavinant galima pasiekti gerų rezultatų jau ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje. Ugdant elementariosios matematikos vaizdinius vystosi loginis mąstymas. Augantis pasitikėjimas savo jėgomis atliekant matematikos užduotis skatina vaiko norą mokytis, todėl tikėtina, kad jis sėkmingiau mokysis ir mokykloje. Šitaip vaikas išmoksta spręsti kasdienes, aktualias problemas.

 

Kaip ugdyti matematinius vaiko gebėjimus darželyje? Vaikai mokosi aktyviai veikdami. Vaiko mąstyme pirmiausia atsispindi ankstesni praktiniai veiksmai su daiktais. Todėl vien žodinis aiškinimas nėra toks veiksmingas kaip patirtinis įtraukimas į veiklą. Labai svarbu, kad besimokydamas vaikas patirtų kuo daugiau sėkmės. Vaikas noriai imasi malonios veiklos, kurioje veikia pats.

 

Mokymosi etapai. Prieš mokant vaiką, svarbu nepamiršti, kad tai, kas aišku mums, ne visada aišku vaikui. Naujų dalykų vaikai mokosi etapais. Pradedant nuo lengvo ir einant link sudėtingesnio. Pirmiausia auklėtojas paaiškina visas operacijas, tada jas atlieka kartu su vaiku, tik vėliau vaikas veikia pats. Pavyzdžiui, reikia užbaigti spalvų seką, pedagogas paaiškina, ko tikimasi iš vaiko, tada kartu atlieka užduotį, vėliau stebi, kaip jam sekasi, jei reikia kartoja pradinius etapus. Dar vienas būdas išmokti – mokyti kitą. Tokiu būdu geriausiai įsimenama informacija. Užduotį supratęs vaikas gali mokyti savo draugus.

 

Aplinka ir priemonės. Tinkamai sukurta aplinka ir parinktos priemonės ragina vaiką veikti. Sėkmingą matematinių vaizdinių plėtotę skatina aplinka, kurioje vaikas gali pats pasirinkti jam įdomią matematinę mokymo(si) priemonę. Skatinamas vaiko smalsumas, kai grupėje yra įvairių priemonių: formų, dydžių, spalvų daiktų, priemonių, skirtų daiktams dėlioti, komponuoti, modeliuoti, tapatinti, grupuoti. Skatinamas kūrybiškumas ir mąstymas, jei savo aplinkoje vaikas randa medžiagų, iš kurių gali nevaržomas kurti, gaminti priemones pats. Atliepiami augančio vaiko poreikiai, kai grupėje atsiranda vis naujų, sudėtingesnių matematinių priemonių.

 

Priemonės, skatinančios veikti. Tai tokios priemonės, kurios atitinka vaiko amžių, poreikius ir galimybes, yra malonios liesti, patraukiančios dėmesį. Priemonės gali būti: vienkartinės (pagamintos spontaniškai panaudojant popieriaus lapą ar pan.) arba daugkartinio naudojimo; sezoninės, teminės (pagal pasirinktą savaitės, dienos temą, metų laikus); „mergaitiškos“ ar „berniukiškos“ (su automobiliais, plaukų gumytėmis, gėlėmis, lėlėmis ir pan.); sukurtos ir / ar pagamintos vaikų; sukurtos ir / ar pagamintos auklėtojų.

 

Auklėtojų kurtos, gamintos priemonės. Šiuo metu dėl naujausių technologijų yra daug galimybių pasinaudoti kitų pedagogų idėjomis, kuriant ar gaminat naujas ugdymo(si) priemones. Pedagogai dalijasi patirtimi visame pasaulyje. Tereikia jas pritaikyti savo grupės vaikų poreikiams ir pasigaminti. Dalijuosi savo gamintomis priemonėmis, kurios vaikams patinka. Šios priemonės padės lengviau įvertinti, kokie vaikų gebėjimai jau susiformavę, o kokiems gebėjimas formuoti dar reikia pagalbos.

 

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.