Mokau(si) gerai

Jovita Damijonaitienė

Kauno „Varpo“ gimnazijoje mokosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Mokinys noriau mokosi tada, kai jį supa motyvuoti, mokytis nusiteikę mokytojai. Tokie ir yra „Varpo“ gimnazijos mokytojai – nuolat siekiantys tobulėti, ieškoti naujovių, jas taikyti savo darbe ir skatinti mokinius siekti kuo aukštesnių rezultatų. Kai dauguma mokytojų atostogauja, dvi Kauno „Varpo“ gimnazijos komandos tobulina savo kompetencijas „Erasmus“ KA1 kursuose pagal projektą „Mokau(si) gerai“ Danijoje bei Suomijoje.

 

Kursų „Getting Visual“ Kopenhagoje metu dalyviai mokėsi, kaip informaciją mokiniams pateikti patraukliai ir efektyviai vizualizacijos būdu – struktūrizuojant ir grafiškai pavaizduojant mokomąją medžiagą galima sėkmingai vystyti diskusiją aktualiomis paaugliams temomis, organizuoti darbą mažose ir didesnėse grupelėse. Naudodami vizualines priemones, dalyviai mokėsi kelti iššūkius, analizuoti kylančius mokinių mokymosi sunkumus ir keisti požiūrį į nuolat besikeičiančią situaciją ugdymo procese. Dalinantis patirtimi su dalyviais iš Ispanijos, Italijos, Didžiosios Britanijos, Portugalijos buvo tobulinti aktyvaus klausymosi įgūdžiai, etiško požiūrio į problemas ir individualios refleksijos raiška. Kūrybiškai ir veiksmingai naudojant įvairias vizualines ugdymo priemones (kortelės, plakatai, schemos, piešiniai) galima ir be IKT pasiekti puikių pamokos rezultatų, ypač ugdant kritinio mąstymo gebėjimus.

 

Kursų „Integrating Technology into Education with Web Tools“ Helsinkyje dalyviai tobulino skaitmenines kompetencijas trimis aspektais: mokytojų-mokinių bendradarbiavimas socialiniuose tinkluose, mobiliosios aplikacijos ugdymo procese, mokinių (įsi)vertinimo skaitmeniniai  įrankiai. Be to, nemažas dėmesys skirtas pamokos planavimui bei organizavimui, mokymo metodų parinkimui, efektyvaus IKT pritaikymui pamokose.

 

Projektas „Mokau(si) gerai” su pertraukomis dėl pandemijos tęsėsi tris metus. Jo metu net 20 „Varpo“ gimnazijos mokytojų turėjo galimybę tobulinti savo anglų kalbos, dalykines, metodines, skaitmenines kompetencijas įvairiose Europos šalyse – Kipre, Ispanijoje, Graikijoje ir kt. Bendruomenės nuomone, besimokantys mokytojai uždega mokinius ir skatina juos tobulėti, todėl nenuostabu, kad gimnazijos mokymosi rezultatai taip pat keičiasi teigiama linkme.

 

Projektas finansuojamas Europos Komisijos, straipsnio turinys atspindi autoriaus požiūrį.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.