Metodinis renginys „Kas gina vaiką?“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai

Valerija Segalovičienė
,
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė
Daiva Šabūnienė
,
Kauno miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė

„Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia, nesvarstydami – kodėl ir kam.

Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, VAIKAMS.“ Justinas Marcinkevičius

 

Šie žodžiai tarsi priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant humanišką, teisinę ir dvasiškai sveiką visuomenę.

 

Birželio 1-osios popietę, virtualioje „Zoom“ aplinkoje, Kauno miesto pagalbos specialistai, vaikų dienos centrų darbuotojai, rinkosi į renginį „Kas gina vaiką?“, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Susitikimą organizavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (KPKC) ir Kauno m. ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinis būrelis, renginį moderavo Valerija Segalovičienė, KPKC metodininkė ir Daiva Šabūnienė, Kauno m. ugdymo įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė.

Susitikimą, Algimanto Raudonikio ir Jono Strielkūno daina „Kur balti keliai“ (muzikos mokytoja ekspertė Nomeda Kukulskienė), pradėjo A. Kačanausko mokyklos, solinio dainavimo 4 klasės mokinys Joris Mačiulis.

 

Sveikinimo žodį tarusi Kauno miesto Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas dr. Ona Gucevičienė įvardino, kad tik veikdami kartu sukursime gražią šalį vaikams bei jų šeimoms.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Vaišnorienė pranešime „Švietimo vaidmuo kuriant vaiko gerovę“, pristatė ŠMSM strategiją, siekiant pagerinti pagalbą vaikui, išryškino prioritetines kryptis.

 

Valstybinės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Andželika Vežbavičiūtė, kalbėdama apie atsakomybę, akcentavo, kad svarbiausia mamos, tėčio, artimųjų atsakomybė – vaikas. Taip norėtųsi, kad vaikų, sakančių, jog „Aš niekuo negaliu pasitikėti“ būtų kuo mažiau, mąstė Kauno m. savivaldybės administracijos patarėja, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Sigita Šimkienė.

 

Haris Urvinis, Labdaros ir paramos fondo „Tavo galimybė“ vadovas ir Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijos (LVDCA) pirmininkas, mano, kad labai svarbu laiku pastebėti, ir pasiūlyti pagalbą vaikui. Jis kalbėjo apie ypatingus vaikus, ir džiaugėsi, kad šiuo sunkiu karantino laikotarpiu nepadaugėjo išgeriančiųjų šeimų skaičius, kad vaikai jau laukia „gyvų“ susitikimų.

 

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos socialinė pedagogė, ekspertė Daiva Šabūnienė pabrėžė, kad socialinis pedagogas – vaiko socialinis asistentas, jo gerovės advokatas – žmogus, tiesiogiai prisidedantis prie Lietuvos vaikų ir jų šeimų gerovės kūrimo; asmuo, į kurį kreipiamasi dėl vaiko patiriamų problemų, santykių su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais; kreipiamasi prireikus kitokios pagalbos.

 

Andrėja Adašiūnienė teigė, kad nuotolinio mokymo metu atlikto tyrimo duomenimis, galima teigti, jog mokiniai patyrė šiuos sunkumus: nuovargį, didelį mokymosi krūvį, savikontrolės stoką, bendravimo sunkumus, sveikatos sutrikimus.

 

Kauno mokinių savivaldos informavimo centro pirmininkė Ugnė Jankevičiūtė pristatė Lietuvos moksleivių sąjungos veiklą, ginant mokinių interesus, o Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos 8a klasės mokinė Kotryna Čerkauskaitė (mokytoja S. Keibienė) renginį užbaigė prasminga daina „O mes, vaikai“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.