Metodinė diena „Mokytojo dienoraštis“

Nerija Četrauskaitė

Didelio Lietuvos ikimokyklinio ugdymo mokytojų dėmesio sulaukė Vilniaus rajono Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio gruodžio 15-ą dieną organizuota, ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Nerijos Četrauskaitės inicijuota, metodinė diena „Mokytojos dienoraštis“, kurios tikslas – pasidalinti gerąja ikimokyklinio ugdymo patirtimi.

 

Metodinės dienos organizatoriai sulaukė beveik dviejų šimtų trisdešimties dalyvių laiškų. Vienuolika pranešėjų iš visos Lietuvos dalijosi savo darbo patirtimi interneto meet.google aplinkoje. Sveikinimo žodžius tarė ir dalyvių aktyvumu metodinėje dienoje bei pasidalintų veiklų įvairove socialinio tinklo „Facebook“ uždaroje grupėje „Mokytojo dienoraštis“ pasidžiaugė Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio direktorė I. M. Matveiko ir Vilniaus r. savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė A. Balcevič. Nerija Četrauskaitė iš Vilniaus rajono Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio pranešime „Nesėkmė ar pamoka?“ kalbėjo apie nesėkmes darbe ir kaip jas panaudoti tobulėjimui. Sigita Cipkuvienė ir Vesta Mitrulevičienė iš Kauno lopšelio-darželio „Pušaitė“ mokė „Vorų tinklų matematinių rebusų“ sprendimo būdų. Jų kolegės: Ilona Vilkaitė ir Daiva Lileikienė, pristatė STEAM veiklą „Mažasis tyrėjas“. Asta Venckūnienė iš Kauno Tirkiliškių lopšelio-darželio aptarė temą „Mokausi žaisdamas“. Daiva Diedonienė iš Kauno lopšelio-darželio „Žara“ analizavo „Išvyką į mišką“ ir supažindino klausytojus su lauko darželio darbo subtilybėmis. Renata Bindokaitienė ir Neringa Kalantienė iš Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio savo pranešime plėtojo klausytojų supratimą, kad „Naratyvinis žaidimas – socialinės raidos, pažinimo ir kalbos lavinimas“. Ingrida Zajančauskaitė iš Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos  atskleidė, kad teiginys „Žaidžiu ir mokausi“ jos darbe pasiteisino. Vanda Bakutienė iš Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ supažindino metodinės dienos dalyvius su „KIMOCHI pasauliu“. Aksana Voiničienė iš Šalčininkų rajono Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ aktualizavo, kad „Mus piršteliai dar maži, bet darbeliai dideli“, o Liliya Vysotskaya dalijosi mintimis apie „Vaikų kūrybiškumo ugdymą gamtinių medžiagų pagalba“.

 

Septyniasdešimt pedagogų pasidalijo savo meistriškumo pamokomis socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Mokytojo dienoraštis“. Džiugu, kad iš visų metodinės dienos „Mokytojo dienoraštis“ pranešėjų galima pasimokyti, kaip tinkamai parinkti vaikų amžių atitinkančią mokymo medžiagą, sieti ją su ugdytinių turima patirtimi, interesais bei poreikiais. Aptarti ugdymo metodai atitinka įvairius mokymosi stilius. Užduotys efektyvios, skatinančios ikimokyklinukus savarankiškai veikti, bendradarbiauti su kitais. Didelis dėmesys skiriamas vaikų aktyvumui, jų ugdymosi motyvacijai.

 

Metodinės dienos ,,Mokytojo dienoraštis“ organizatoriai kviečia tapti uždaros socialinio tinklo „Facebook“ grupės „Mokytojo dienoraštis“ nariais ir susipažinti su ten sukaupta Lietuvos ikimokyklinio ugdymo mokytojų darbo patirtimi.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.