Metodinė diena „Kompetencijomis grįstas mokymasis“ Kauno taikomosios dailės mokykloje

Jūratė Liekienė
,
UTA įgyvendinimo ir koordinavimo darbo grupės narė

Pokyčiai ir įvairių žmogiškosios veiklos sričių atsinaujinimas nuolat vyksta visame pasaulyje. Viena iš šių sričių – ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Atėjus metui bendrųjų ugdymo programų pokyčiams mūsų šalyje, siekiant tinkamai jiems pasirengti, šių metų sausio 3 d. Kauno taikomosios dailės mokykloje vyko bendrojo ugdymo mokytojų metodinė diena „Kompetencijomis grįstas mokymasis“, kurią organizavo mokyklos UTA įgyvendinimo ir koordinavimo darbo grupė. Šio renginio tikslas – pasidalyti mokymuose įgytomis žiniomis apie atnaujintą ugdymo turinį, orientuotą į kompetencijų ugdymą, bei pritaikyti šias žinias praktiškai rengiant išplėstinį pamokos planą.

 

Renginio metu mokyklos metodinės tarybos pirmininkė I. Vasiliauskienė ir istorijos mokytoja L. Šližytė dalijosi mokymuose įgyta patirtimi apie ugdymo turinio atnaujinimą. Mokyklos direktorė D. Rožnienė kalbėjo apie tai, ko galime pasimokyti iš kitų šalių ugdymo turinio reformų, dalijosi įžvalgomis apie 30 proc. laisvai pasirenkamo ugdymo turinio panaudojimo galimybes mokyklos mastu. Teorines žinias svarbu pritaikyti praktiškai, todėl metodinės dienos metu dirbdami grupėse mokytojai parengė vienos pamokos išplėstinį planą, įtraukdami kelias per šią pamoką ugdytinas kompetencijas. Analizuojant sudarytus pamokų planus, buvo nustatyti stiprieji ir tobulintini pamokos aspektai. Renginio dalyviai aiškinosi, kaip užtikrinti kompetencijų ugdymą per savo dalyko pamokas, svarstė, kokios užduotys būtų tinkamiausios ir kokie ugdymo metodai padėtų pasiekti šį tikslą. Pedagogai diskutavo, kaip jų bendradarbiavimas galėtų lemti sėkmingą atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimą mokykloje.

 

Metodinė diena užbaigta dalyvių įžvalgų apibendrinimu, nusiteikimu intensyviai ir kryptingai pasirengti dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.