„Mes esame skirtingi, bet tuo pačiu ir vieningi“

Rosita Petkuvienė
,
Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų metodinio ratelio pirmininkė, Telšių l.-d. „Saulutė“ direktorė 

Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų metodinis būrelis 2022 metais inicijavo kūrybinių idėjų projektą „Mes esame skirtingi, bet tuo pačiu ir vieningi“. Visas sumanymas paremtas skirtingomis veiklomis, buvo įgyvendinamas visus metus. Projekto tikslas – skatinti Telšių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą, ieškoti naujų, originalių kūrybinių idėjų vaikų gebėjimams ugdyti bei atskleisti kiekvienos įstaigos savitumą. Organizuotose veiklose buvo fiksuojamos vaikų, mokytojų bei tėvelių emocijos.

 

Gegužę Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ bendruomenė visus vaikus pakvietė į Žemaičių kaimo muziejų etninei veiklai „Žemaitēs esam mās gimėn“. Visas laikas buvo pripildytas Jurginių papročiais, apeigomis, tautosaka, dainomis, judriais žaidimais ir rateliais. Mažieji ir suaugę dalyviai patyrė daug gerų emocijų bei dalijosi etnokultūrinio pažinimo džiaugsmu.

 

Ankstyvą pavasario mėnesį Telšių lopšelis-darželis „Žemaitukas“ pristatė save „Gyvenkime tvariau dėl žalesnio rytojaus“ veiklomis. Kiekvienos švietimo įstaigos dalyviai ruošėsi iš anksto, nes iš gamtinių ir antrinių žaliavų buvo kuriamos madų kolekcijos, kurios ir tapo renginio kulminacija.

 

 

Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“ sukvietė ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų bendruomenes dalyvauti STEAM veikloje „Vandens paslaptys“. Integralusis ugdymas – STEAM vis labiau plėtojamos ugdymo procese, jų metu vaikai susipažįsta su gamtos mokslu, technologijomis, inžinerija, menais, matematika. O ši veikla vandens tema jaunuosius telšiškius mokė suvokti vandens svarbą jų gyvenime, įveiklino ugdytinius loginiam mąstymui, kėlė motyvaciją mokytis, domėtis, tyrinėti, spręsti iškilusias problemas, imtis iniciatyvos, kūrybiškai ir draugiškai bendradarbiauti. Veikla užbaigta šeimų dienai skirta popiete.

 

Birželis turiningas buvo Telšių „Ateities“ progimnazijos „Saulėtekio“ skyriaus organizuota veikla „Skrieju su vėju“, kurios tikslas – naudojant pasigamintas priemones „dėžiamobilius“, skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinę saviraišką ir įvairių formų fizinį aktyvumą. Veikla buvo skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.

 

Rugsėjį visi rinkosi į Masčio ežero pakrantę. Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenė organizavo orientavimosi veiklą – sporto žaidynės „Judėkime kartu 2022“. Visų rajono lopšelių-darželių vaikų komandos kartu su mokytojomis, mokėsi naudotis vietos žemėlapiu, surasti ir aplankyti nurodytus punktus, o naudodamiesi IT technologijomis bandė QR kodais perskaityti paslėptą informaciją apie sportinę užduotį. Prie linksmai nusiteikusių, sportuojančių vaikų prisijungė ir vaikų draugas Amsis kartu su Telšių vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais paminėti dienos be automobilio.

 

Spalio mėnesį Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ miesto kultūros centro fojė organizavo visų rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogų kūrybinių darbų parodą „Mokytojas kuria“, skirtą Tarptautinei Mokytojų dienai. Parodos atidaryme skambėjo vaikų muzikiniai sveikinimai ir pasirodymai.

 

Telšių „Ateities“ progimnazijos Degaičių skyrius organizavo veiklą „Puoškimės rudeniniais medžių lapais“. Veiklos tikslas – plėtoti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimą, ugdyti vaikų pažinimo, aplinkos tyrinėjimo, kūrybiškumo, pasitikėjimo savimi bei saviugdos lauke gebėjimus, diegti aplinkosaugines idėjas. Įstaigų bendruomenės kūrė pasirinktą rūbą iš rudeninių lapų ir fiksavo nuotraukose.

 

Visas projektas užbaigtas Karolinos Praniauskaitės bibliotekoje fotografijų paroda „Mes esame skirtingi, bet tuo pačiu ir vieningi“. Nuotraukose – besišypsantys vaikai, tėvai, pedagogai iš Telšių lopšelių-darželių „Nykštukas“, „Eglutė“, „Mastis“, „Žemaitukas“, „Berželis“, „Saulutė“, „Ateities“ progimnazijos „Saulėtekio“, Buožėnų mokyklos-daugiafunkcio centro, Ubiškės daugiafunkcio centro. Fotografijų parodos atidarymą organizavo Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas“.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.