Mažeikių lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ įgyvendintas projektas „Stebim, tyrinėjam ir eksperimentuojam“

Ieva Erlickienė ir Virginija Mačiukienė
,
Mažeikių l.-d. „Gintarėlis“ Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Kiekvienas pedagogas ugdomąjį procesą, vaikų gyvenimą grupėje siekia įvairinti netikėtomis veiklomis, taikyti metodus, kurie padėtų vaikams mokytis iš patirties, keltų jų ugdymosi motyvaciją. Eksperimentai, tyrinėjimai, bandymai – tai puiki galimybė įvairinti kasdienes veiklas, sužadinant vaikų smalsumą. Vaikai iš prigimties yra kūrybiški, smalsūs tyrinėtojai, kurie tarsi mažieji mokslininkai domisi ir stebi artimą aplinką bei gamtos pasaulį.

 

Noras išgyventi atradimų jausmą, ieškoti atsakymų į iškilusius klausimus apie įvairius reiškinius, paskatino Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ „Voveryčių“ grupėje, vykdyti projektą „Stebim, tyrinėjam ir eksperimentuojam“. Projekto tikslas – supažindinti vaikus su bandymų ir eksperimentų pasauliu, padėti vaikams atrasti pažinimo džiaugsmą, tyrinėti aplinką.

 

Pirmąją projekto dieną vaikai iš antrinių žaliavų pasigamino „Mokslininko“ lagaminą, kurį nuspalvino, papuošė aplikacijomis. Į jį sudėjo visas reikalingas priemones eksperimentams, bandymams, tyrinėjimui. Kiekvieną dieną, pasinerdami į pasaulį, pilną atradimų ir pažinimo džiaugsmo, vaikai mokėsi bendradarbiauti, tartis, aiškintis, spręsti ir rasti atsakymus į iškilusius klausimus.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.