Mažeikių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ atsirado nauja lauko erdvė

Rima Skrinskienė
,
gamtosauginės darbo grupės narė mokytoja

Artinantis Žemės dienai, Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ bendruomenė gamtosauginės darbo grupės buvo pakviesta susitelkti ir bendromis jėgomis įkurti lauke naują erdvę. Kad ugdytiniai galėtų „smalsauti“, savo patyrimine veikla gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, nuspręsta darželio eglynėlį „paversti“ „Paslapčių taku“. Tėveliai, padedami savo vaikų, pedagogai iš medžio rievių, šakų, trinkų kūrė objektus, artimus gamtos pasauliui.

 

 

Iškilmingai švęsdami Žemės dieną, veikėjų Boružėlės bei Katinėlio paraginti, ugdytiniai dainavo skambias dainas, muzikiniais instrumentais mušdami ritmą, budino iš žiemos sąstingio ŽEMĘ. Šventės kulminacija buvo apsilankymas „Paslapčių take“, kur po eglėmis pasislėpusi tupėjo ilgaausių šeimyna, iš aukštai į vaikus žvelgė tvirtas sakalas, išdidžia laikysena visus susirinkusius pasitiko elnias.

 

Darželis lyg „įgijo“ naują veidą. Vaikai atvykdami į įstaigą, akimis skuba apžiūrėti, ar grybai neūgtelėję, ar pelėdžiukai nuo kalnelio nenuskridę. Smagu ir mažiems, ir dideliems. Džiaugiamės atradę kitokią bendradarbiavimo su tėveliais formą.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.