Mano metodų bankas. Pamokos ir taikomi metodai išlyginamosiose klasėse

Renata Kvietkauskienė
,
Vilniaus lietuvių namų išlyginamosios klasės mokytoja

Esu Vilniaus lietuvių namų pagrindinės mokyklos išlyginamosios klasės mokytoja. Tai vienintelė ir išskirtinė mokykla Vilniuje, turbūt ir Lietuvoje, kurioje šiandien mokosi vaikai iš 40-ties pasaulio šalių. Mano klasėje šiuo metu mokosi vaikai iš septynių pasaulio šalių, kurie rugsėjį susirinko nemokėdami nė vieno lietuviško žodžio. Šiandien, praėjus pusmečiui, galima stebėti, kokią pažangą padarė vaikai, kaip jie kalba ir bendrauja tarpusavyje.

 

Mokymasis kintančiame amžiuje nėra lengvas ir paprastas. Šiandien į Lietuvą atvyksta daugybė kitų šalių gyventojų, kurie nori integruoti savo vaikus į mūsų visuomenę. Mes, kaip mokytojai, turime padėti atvykusiems ar sugrįžusiems į savo tėvynę žmonėms pritapti ir įsilieti. Nemokantiems lietuvių kalbos vaikams ir norintiems jos išmokti mokykloje yra skiriama daug lietuvių kalbos pamokų, per kurias jie mokosi pagrindinių žodžių ir sąvokų. Tokiems mokiniams – labai sunku pritapti paprastose Lietuvos mokyklose, todėl išlyginamosiose klasėse mokiniai per vienerius metus išmoksta lietuvių kalbos pagrindų ir pereina mokytis į klases pagal savo amžių.

 

Su mokiniais, kurie nori išmokti savo tėvų ar senelių gimtosios kalbos, mokytojams yra sunku dirbti, nes susirenka nevienodo lygio, nevienodų gebėjimų bei poreikių mokiniai. Individualizuojant užduotis, turi būti pritaikytos mokymosi programos, priemonės ir metodai. Darbas tokioje klasėje reikalauja daug išmonės, kūrybingumo ir, žinoma, ištvermės. Todėl, dirbdamas išlyginamojoje klasėje, mokytojas yra kūrėjas ir išradėjas, negalintis laikytis standartų. Pasak J. Laužiko, N. L. Gage, A. B. Marshall ir kitų, „Individualizuotas mokymas turi būti pritaikytas prie besimokančiųjų poreikių įvairiose situacijose. Jis turi aiškų tikslą ir programą, susietas su grįžtamuoju ryšiu, pasirinktu mokymo(si) tempu“. Todėl mūsų mokytojai kiekvieną dieną stengiasi pritaikyti vieną programą skirtingai kalbantiems vaikams.

Metodai

 

Patys paprasčiausi metodai, kuriuos taiko kiekvienas mokytojas, norėdamas susipažinti su mokiniais, – tai žaidimas „Voratinklis“ arba žaidimas su kamuoliu.

 

Voratinklio metodas (susipažinimo)

Susirinkusiems iš skirtingų šalių, kalbų ir kultūrų moksleiviams – itin sunku pradėti bendrauti. Tad, išmokę pasisveikinti, pasakyti savo vardą ir iš kur atvyko, mokiniai sustoja ratu. Pirmasis prisistatęs, meta siūlų kamuolį kitam. Taip mėtydami siūlų kamuolį kelis kartus per dieną, mokiniai išmoksta savo klasės draugų vardus ir šalį, iš kurios atvyko, sudarydami siūlų raizginį.

 

Kamuolio metodas

Išmoktus naujus žodžius įtvirtiname kamuolio metodu. Pamokos pabaigoje mokytojas pasako žodį lietuviškai, o mokiniai turi pasakyti savo gimtąja kalba. Tai – aktyvus metodas, įtraukiantis mokytis kuo daugiau žodžių.

 

Interaktyvūs mokymo metodai

Kuomet mokiniai išmoksta lietuviškai kalbėti ir suprasti, tuomet galima kurti įvairias užduotis internetinėje erdvėje. Galima naudoti įvairias programas, skatinančias mokinių domėjimąsi kalba, padedančias kuo daugiau išmokti ir sužinoti naujų žodžių. Atsakinėjant praverčia Wheeldicided.com programa, kitos labai įdomios ir produktyvios mokymo ir mokymosi platformos yra LearningApps.org ir Kahoot.com.

 

Kachoot programa (užduotys internetu)

Tai – žaidimais grįsta mokymosi platforma, naudojama kaip švietimo technologija mokyklose. Šios programos mokomieji žaidimai yra kelių variantų viktorinos, leidžiančios prijungti vartotojus. Programa buvo sukurta socialiniam mokymui, besimokantiems susirinkus prie bendro ekrano. Visi žaidėjai prisijungia naudodami sugeneruotą žaidimo PIN kodą, rodomą bendrame ekrane ir naudoja mobilų įrenginį, kad atsakytų į mokytojo klausimus. Po kiekvieno klausimo mokinių surinkti taškai rodomi pirmaujančiųjų sąraše.

 

LearningApps.org

Tai – interaktyvi mokymo programa mokantis ne tik naujų žodžių, bet ir sujungiant žodžių poras bei sudarant sakinius. Šioje platformoje taip pat galima kurti kryžiažodžius, dėliones ir kitas įdomias užduotis, kurias atlikdami mokiniai yra aktyvūs ir susidomėję.

Wheeldecided.com

Ši programa pasitarnauja pradedant mokiniams atsakinėti pamokoje. Ji neleidžia konfliktuoti, kuris bus pirmasis, o kuris paskutinis – visa tai nusprendžia ratas.

 

Taigi, pasak rusų poeto bei rašytojo J. Brodskio, „kalbėdami apie švietimo sistemą pernelyg akcentuojame instrumentinių žinių įgijimą – pasirengimą egzaminams <…> Ugdymas visų pirma turi kalbėti apie atsakomybę ir tai, kaip pritaikyti įgytas žinias bei įgūdžius“. Būtent kūrybingas užduočių pateikimas padeda mokiniams labiau įsisavinti išmoktą medžiagą ir ją pritaikyti realiame gyvenime.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.