LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos mokytojų ir mokinių vizitas Turkijoje

Ramunė Misiūnienė
,
„Erasmus+“ projekto koordinatorė, LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija

Lapkričio 4–9 d. 5 mokytojų ir 5 mokinių komanda iš Lietuvos sporto universiteto (LSU) Kėdainių „Aušros“ progimnazijos dalyvavo „Erasmus+“ projekto „Cross into the Languages“ partnerių susitikime Turkijoje, Konijos miesto Meram Alparslan vidurinėje mokykloje.

Mokytojai vykdė įvairias veiklas, padėjo mokiniams, susipažino su IT priemonių taikymo galimybėmis užsienio (anglų, vokiečių) kalbos pamokose, stebėjo, kaip taikomi interaktyvūs mokymo metodai, imituojant realias gyvenimo situacijas užsienio (anglų, vokiečių) kalba. Visi dalyviai pabrėžė tarpdiscipliniškumo svarbą užsienio kalbos pamokose. Konijos miesto Švietimo skyriuje projekto partneriai – mokytojai iš Slovakijos, Graikijos, Rumunijos ir Lietuvos – aptarė švietimo sistemų panašumus ir skirtumus šalyse, kurios dalyvauja šiame „Erasmus+“ projekte.

 

Mokinių veikla buvo orientuota į projekto paraiškoje nurodytą temą „Apsipirkimas turguje“. Mokiniai išbandė savo galimybes „pirkdami“ maisto produktus, drabužius ir kt. Tai darydami jie praktiškai panaudojo teorines žinias, pritaikė išmoktas frazes ir žodžius, kuriuos reikia pavartoti apsilankant turguje ar kitoje apsipirkimo vietoje. Taip pat mokiniai dalyvavo Meram Alparslan vidurinės mokyklos mokytojų vedamose pamokose, per pertraukas bendravo, žaidė su ugdytiniais. Be to, kiekviena delegacija pristatė paruoštą medžiagą apie savo mokyklas. Partnerių turkų mokykloje surengtas tarptautinis logotipo konkursas. LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazijos logotipas buvo paskelbtas tarptautiniu.

 

Per susitikimą mokiniai turėjo galimybę susipažinti su Konijos miesto ir regiono istorija ir tradicijomis. Meram Alparslan mokyklos projekto komanda tikslingai organizavo įvairių pasaulyje gerai žinomų objektų (Mevlanos muziejaus, trečiojo amžiaus stačiatikių cerkvės, Mokslo centro, Drugelių slėnio, vieno seniausių miestų Čatal Hiujuke, vieno požeminių miestų Kapadokijos regiono urvuose, Balandžių slėnio) lankymą.

Dalyviai taip pat pabuvojo popamokinės veiklos centre, kur stebėjo, kaip galima mokymosi procese panaudoti atliekas, kurti įvairias priemones. Per diskusijas buvo aptartos kiekvieno partnerio pareigos ir numatytos veiklos iki kito susitikimo. Visi projekto dalyviai bendravo anglų arba vokiečių kalbomis.

 

Kitas partnerių susitikimas vyks 2020 m. vasarį Slovakijoje, Zlate Moravcė mieste. Iki šio susitikimo mokiniai kurs, rengs įvairius pristatymus apie savo šalį.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.