Apie nuodugnųjį mokymą Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje

Dalia Bartkienė, Loreta Krinickienė
,
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojos metodininkės

„Mokslas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga. Kiekvienas svarbus laimėjimas iškelia naujų klausimų, o visokia raida ilgainiui susiduria su naujais, kaskart didesniais sunkumais.“ Albertas Einšteinas

 

Nuo 2015 rugsėjo 1 d. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje pradėtas įgyvendinti nuodugnusis mokymas. Kas paskatino gimnaziją vykdyti šį alternatyvų ugdymą? O gi Kierano Egano knyga „Nuodugnus mokymasis. Paprasta naujovė, galinti keisti mokymą“ (orig. „Learning in Depth: A Simple Innovation That Can Transform Schooling“). Jos metodika remiasi dar Platono iškelta mintimi, kad tinkamai išmokus konkrečių mokymosi formų ne tik sukaupiama daug žinių, bet ir siela nukreipiama dorybingesnio gyvenimo link. K. Egano parengtoje programoje numatyta, kad mokiniai mokysis pagal įprastą ugdymo turinį, bet jis bus papildytas vienu itin svarbiu aspektu: nuo pat pirmųjų dienų mokykloje iki užveriant jos duris kiekvienas mokinys nuodugniai nagrinės vieną pasirinktą temą ir iki mokyklos baigimo pasirinkta tema sužinos kone tiek, kiek sukaupta žinių per žmonijos istoriją. Stropiai mokydamasis vieną temą, mokinys išmoks itin svarbias, gyvenimą keičiančias pamokas apie erudicijos reikšmę, pasišventimo vertę ir džiaugsmą teikiantį nuodugnų dalyko išmanymą. Tokia mokymosi forma skatina mokinius ir mokytojus aktyviai mokytis be prievartos, tyrinėti atsižvelgiant į tai, kuo domisi mokiniai, leidžia nevaržomai pasitelkti individualius mokymosi stilius ir vystymosi etapus, darančius įtaką mokinių sričių tyrinėjimams, augina pasitikėjimą savimi.

 

Nuodugnusis mokymas prasideda penktoje klasėje ir tęsiasi iki dvyliktos. Spalio 23 d. iškilmingoje ceremonijoje penktų klasių mokiniai dalyvavo nuodugniojo mokymosi temų įteikimo šventėje. Per ją vyresniųjų klasių mokiniai supažindino su nuodugniojo mokymo tikslais, pasidalijo gerąja patirtimi. Kiekvienas penktokas pristatė savo tiriamosios srities temą, o vyresniųjų klasių mokiniai įteikė aplankus tiriamosios veiklos informacijai kaupti.

Visų dalykų mokytojai yra nuodugniojo mokymosi konsultantai. Jie teikia pagalbą pagal poreikį ir apsvarsto, kaip mokinio pateikta informacija apie nagrinėjamą sritį bus panaudota pamokose ar kitaip. O kaip mokiniams sekasi? Kokios yra problemos? Kokia savijauta? Tai aptariama kiekvieną mėnesį per klasės valandėlę, panaudojant mąstymo mokyklos įrankius ir de Bono kepures.

 

Kiekvieną pavasarį vyksta mokinių nuodugniojo mokymosi darbų pristatymas, per kurį pasidalijama gerąja patirtimi, o aptariant diskutuojama, analizuojama ir tarp įvairių temų randama dermė.

Mokinių teigimu, toks mokymosi būdas yra geresnis, nes nelaukiama atsakymų iš mokytojo, mokomasi ne mechaniškai įsimenant gausybę informacijos, bet medžiagą savarankiškai renkant, analizuojant, sisteminant ugdomas mąstymas ir gerėja mokymosi motyvacija bei pasiekimai.

 

„Mokinio matomas pasaulis skirsis nuo Jūsų ir mano matomo pasaulio, o kiekvieno mokinio matomas pasaulis vėlgi bus kitoks, nes jų temos plečia suvokimą. Ir prie to suvokimo prisidės jų aplankai, kurių dauguma bus išsamūs, didžiuliai ir puikiai sutvarkyti.“ (Kieranas Eganas)

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.