Lizdeikos gimnazijos mokinių patyriminis mokymasis projekte „Žaliasis pasaulis“

Danutė Bitytė
,
Lizdeikos g-jos mokytoja

„Žaliasis pasaulis“ – tai integruotas biologijos, geografijos, ekonomikos, pilietiškumo projektas, kuris jau ne vienerius metus tęsia savo veiklą. Šiais mokslo  metais Lizdeikos gimnazijos mokiniai, pasirinkę šį projektą, numatė tolesnes veiklos kryptis ir jas sėkmingai įgyvendino. Pirmąjį mokslo metų pusmetį mokiniai, susirinkę gimnazijos STEM laboratorijoje, dirbdami grupėse, pasiruošė gyvenamosios vietos oro kokybės tyrimui biotestavimo metodu. Gimnazistai stebėjo ir fiksavo oro taršos šaltinius Radviliškio mieste. Tyrimui naudojo kaip bioabsorbentą džiovintus kiminus, kaip testuojamą organizmą – sėjamąją pipirnę. Tyrimo metu padarytos išvados leidžia pasidžiaugti visiems radviliškiečiams, kad oro užterštumas mūsų mieste nėra didelis. Dirbdami grupėse mokiniai domėjosi ir iškastiniu kuru bei elektromobilių perspektyvomis.

 

Prasidėjus vasarai gimnazistai tęsė projekto veiklą ir išsikėlė tikslą domėtis žmogaus poveikiu gamtai keliaudami po Ventos regioninį parką. Geografijos mokytoja Virgilija Gustienė paruošė projekto dalyviams edukacinę programą. Pažintis su Ventos regioniniu parku prasidėjo Jurakalnio geologine atodanga. Atragis – geologinis darinys, kurį suformavo Ventos upė ir jos atšakos. Nuo penkiolikos metrų apžvalgos bokšto gimnazistams atsivėrė nuostabus vaizdas į išraiškingą Ventos upės slėnį, Papilės miestelį bei lankytinus objektus: Papilės piliakalnius, Šv. Juozapo bažnyčią, penkiolikakamienę liepą. Papartynės malūno geologinės atodangos vietoje Jūros periodo metu buvo jūros pakrantė – tai įrodo gausybė čia esančių fosilijų nuolaužų – jas susmulkino daugybę amžių pakrantę skalavusios bangos. Gimnazistai kartu su gidu nesunkiai galėjo aptikti suakmenėjusių dvigeldžių moliuskų, brachiopodų, amonitų kiaukutų – tai geriausias suvenyras iš Papilės krašto. Papilės lankytojų pažinimo centre gimnazistai tęsė pažintį su Ventos regiono parko gamtiniais, kultūriniais objektais. Gidas akcentavo mokiniams žmogaus poveikio žalą gamtai ir pasakojo apie paukščius, įtrauktus į Raudonąją knygą, kurie gyvena Ventos regioniniame parke. Gimnazistai nustebo sužinoję, kad žmonių pramogos, tokios kaip plaukiojimas baidare, trukdo vieno iš gražiausių paukščių (tulžis) populiacijai.

 

 

Pažintis su Ventos regioniniu parku  tęsėsi Kamanų rezervato lankytojų pažinimo centre. Įrengta gamtinė ekspozicija kvietė gimnazistus virtualiai pakeliauti po pelkę ir mišką, susipažinti su saugomomis gamtinėmis vertybėmis. Mokiniai galėjo surasti, paliesti, paklausyti, užuosti. Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas yra įsteigtas siekiant išsaugoti Kamanų aukštapelkę ir ją supantį mišką su reta augalija ir gyvūnija. Lizdeikiečiai lydimi gidės turėjo galimybę apsilankyti Kamanų rezervate ir susipažinti su žmogaus rankų nepaliesta pelkių augalija, klampynėmis, ežeru. Nuo trisdešimties metrų aukščio bokšto jie apžvelgė Kamanų apylinkes. Edukacijos pabaigoje projekto dalyviai pailsėjo ir reflektavo Akmenės gamtos ir kultūros parke.

 

Projekto „Žaliasis pasaulis“ metu gimnazistai turėjo galimybę ugdytis kultūrinio sąmoningumo, pažinimo, įsisavinat žmonijos kultūrinę patirtį, komunikavimo kompetencijas. Mokiniai mokėsi patirti, atrasti ir suprasti žmogaus poveikio gamtai svarbą, džiaugtis ir tausoti mus supančią aplinką, stiprino vertybines, socialinio sąmoningumo  nuostatas. Lizdeikiečiai tikisi tęsti projektinę veiklą ir keliasi naujus tikslus, kurie nukreips veiklas į dar netyrinėtas, nepažintas sritis, problemas, gamtines vertybes.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.