Lizdeikos gimnazija Švietimo pažangos asamblėjoje

Skirmantė Petraitienė
,
Lizdeikos g-jos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Nuoseklus, novatoriškas, ne tik į akademinius pasiekimus nukreiptas ugdymas Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje buvo įvertintas švietimo ekspertų, o gimnazijos atstovai birželio 1 d. pakviesti pristatyti pažangių ugdymo veiklų Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Švietimo pažangos asamblėjoje.

 

Lietuvos Respublikos Prezidentūra pavasarį kvietė visas Lietuvos ugdymo įstaigas jungtis į Švietimo pažangos asamblėją, pristatant ir dalinantis savo  novatoriškomis ir pažangiomis ugdymo veiklomis. Prezidentūra kartu su partneriais VDU, Švietimo akademija, EDU Vilnius, „Renkuosi mokyti“ ir Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) inicijavo ir organizavo šį prasmingą renginį, pakviesdama 42 šalies ugdymo įstaigas pristatyti ir dalintis savo veiklos patirtimi, aptarti, kaip ugdymo įstaigų ir organizacijų patirtys skatina veiksmingiau įsitraukti mokinius bei mokytojus į bendras veiklas, stiprina mokymosi motyvaciją, atliepia mokinių poreikius ir ženkliai prisideda prie pažangesnės Lietuvos ateities.

 

 

Lietuvos švietimas, lankstus ir dinamiškas, suteikia ugdytojams laisvės ieškoti veiksmingiausių visuminių asmenybės ugdymo būdų ir priemonių, todėl Švietimo pažangos asamblėjos iniciatoriai siekia skatinti Lietuvos švietimo institucijas dalintis ir įtvirtinti pažangias praktikas Lietuvos mokyklose. Lizdeikos gimnazija neatsilieka nuo kitų Lietuvos mokyklų ieškodama veiksmingų priemonių bei veiklų įtraukiant mokinius į ugdymosi praktikas, stiprinant jų mokymosi motyvaciją ir skatinant jų akademinį smalsumą. Gimnazija aktyviai dalyvauja tarptautinėse veiklose, „Erasmus+“ programos projektuose, o šių projektų veiklas ir rezultatus sėkmingai integruoja į ugdymo procesą. Gimnazija pateikė Švietimo pažangos asamblėjai 3 stipriausias bei sėkmingiausias savo ugdymo patirtis ir jų veiksmingą įgyvendinimą: tvarus vystymasis ir ekologija, socialinė atsakomybė bendruomenėje ir tarpkultūrinis ugdymas bendradarbiaujant su Argentinos Beriso lietuvių bendruomene „Nemunas“ bei Indijos Naujojo Delio Šv. Marko mokykla. Švietimo ekspertai atkreipė dėmesį būtent į gimnazijos direktorės Inos Bajarauskaitės siūlytą projektą – tarptautinį bendradarbiavimą su Pietų Amerikos ir Azijos bendruomenėmis. Veiklos – įspūdingos, lizdeikiečių bendruomenės susitelkimas ir bendradarbiavimas grįstas stipriomis vertybinėmis nuostatomis. Projektas nėra finansuojamas jokių fondų, tik asmeninėmis mokinių tėvelių ir mokytojų lėšomis. Mokytojų veiklos: lietuvių kalbos pamokos nemuniečiams, argentiniečių ir indų kultūrinės programos, rezultatų kūrimas (sanskrito kalbos pamokos, lietuvių papročiai, vestuvės ir kt.), kelionės, įgyvendinant projektą, nėra apmokamos. Tačiau tiek tėveliai, tiek mokytojai supranta ugdymo(si) vertę, kuri nėra įkainojama.

 

Asamblėjoje švietimo įstaigos ir organizacijos dirbo keturiose grupėse, Lizdeikos gimnazija prisijungė prie grupės „Lokalus – globalus švietimas“. Grupėje dalyvavo 10 institucijų, kurios pristatė įspūdingas praktikas, veiksmingai  tobulinančias švietimo įstaigų ugdymo veiklas. Šiame kontekste vyrauja „Erasmus+“ programos projektai, kurie yra tikrai veiksmingi varikliai siekiant ugdymosi pažangos. Alytaus Šv. Benedikto mokykla, Šiaulių J. Janonio gimnazija, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija pristatė sėkmingas kompetencijų ugdymo praktikas dalyvaujant „Erasmus+“ programose, Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“ pristatė ikimokyklinio ugdymo sėkmes ir puikius rezultatus, kaip vaikai per kodavimo žaidimus ugdo kompetencijas. Stipriai sujaudino Klaipėdos Litorinos mokyklos pristatymas apie meno terapiją (pasakų terapijos metodas, langų spektaklis), mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, psichosocialinė integracija. Įdomios patirtys ir Kauno Panemunės pradinės mokyklos – pradinukų kelionė į Japoniją ir kaip tai prisideda prie mokinukų ūgties bei akademinių pasiekimų. Lietuvos Izraelio gabių vaikų ugdymo centras „Gifted“ papasakojo apie intelektinį ir emocinį vaikų ugdymą per specialias ir individualias programas. Šios ugdymo įstaigos tikslas – atliepti ypač gabių mokinių poreikius. Lietuvos laisvosios rinkos institutas pasidalino savo praktikomis apie ekonominio raštingumo programas ir ugdymą, kuo jaunesnio amžiaus mokinių ekonominį raštingumą. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius pristatė savo projekto tikslus ir rezultatus apie ugdymo karjeros tobulinimą. Lizdeikos gimnazija taip pat pasidalino savo didžiausiomis sėkmėmis, įgytomis ir patobulintomis kompetencijomis, veiksmingomis praktikomis nuostatų formavimui bei emocijomis, kurias pristatė buvusi Lizdeikos gimnazijos mokinė, dalyvavusi abiejų projektų veiklose, šiuo metu VGTU II kurso architektūros studentė Aleksandra Adeikytė bei parodytas trumpas, iš abiejų projektų įvairių akimirkų sudėtas buvusio mokinio, šiuo metu VU šiuolaikinių Azijos studijų magistranto Kerniaus Petraičio videofilmukas.

 

Išklausius visų pristatymų akivaizdu, kad „Reitingai“ – mažai prasmingi, prasmingas yra jauno žmogaus vertybių, nuostatų formavimas,  socialinės ir emocinės būsenos stiprinimas ir tai, ko negalima vertinti materialiai. Puikūs ugdymo proceso kūrėjai ir organizatoriai kuria švietimo pažangą nematuodami savo laiko bei materialinių išteklių, o kurdami savo neįkainojamus žmogiškuosius išteklius, kurie efektyviai prisideda prie šalies švietimo kokybės. Švietimo pažangos asamblėja – puiki iniciatyva, skatinanti stiprinti švietimo bendruomenės bendradarbiavimą ir nuolat siekti ugdymo pažangos Lietuvoje.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.