Lietuvos gimtadienis Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ Rainių skyriuje

Vasario 13 d. mokytojos Dovilė Kamenė ir Milda Čėsnė surengė „Rainiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniams viktoriną „Ką žinau apie Lietuvą“. Viktorinos metu daug dėmesio skirta vaikų pažinimo, tautiniams jausmams ir istorinei atminčiai puoselėti. Siekėme, kad ugdytiniai geriau pažintų Lietuvą, savo gimtinę, didžiuotųsi ja ir gerbtų jos simbolius. Mūsų tikslas – ugdyti tautiškumą, patriotiškumą, meilę savo kraštui.

 

Vasario 14 d. į šventinį rytmetį „Aš, tu ir Lietuva“ pakvietė meninio ugdymo mokytoja Daiva Lingienė kartu su mokytojomis Aiste Dauparaite, Dovile Kamene, Milda Čėsne. Šventė prasidėjo Lietuvos himno giedojimu. Ugdytiniai deklamavo gražiausius posmus Lietuvai, dainavo, smagiai sukosi rateliuose. Gimtadienio šventei besibaigiant į Lietuvos žemėlapį vaikučiai klijavo skirtingų dydžių geltonos, žalios ir raudonos spalvos širdeles – tai dovana Lietuvai jos gimtadienio proga. Mokytoja Dovilė Valickienė organizavo vaikų ir jų tėvelių kūrybinių darbelių parodą „Širdelė Lietuvai“. Gera kurti kartu – su mamyte ir tėveliu.

 

Džiaugiamės ir didžiuojamės atšventę Lietuvos gimtadienį, nes Vasario 16-oji – puikus laikas ir tinkama data skiepyti pilietines ir tautines vertybes, kad vaikai suprastų, jog jie yra gražiausia tautos dalis.

 

 

Telšių l.-d. „Eglutė“ Rainių skyriaus inf.

Mielai sutinkame pasidalyti „Švietimo naujienų“ svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.